Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ny tilskuddsordning skal tette bredbåndshullene i Norge
Sist oppdatert

Ny tilskuddsordning skal tette bredbåndshullene i Norge

Kommuner som har dårlig bredbåndsdekning, kan nå søke Post- og teletilsynet om midler til utbygging. Søknadsfristen er 6. juni.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 avsatt 160 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er Post- og teletilsynet (PT) som forvalter ordningen.

De offentlige midlene skal gå til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Tilskuddsordningen er nå til behandling i EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og forutsetter godkjenning der.

PT vil på oppdrag fra regjeringen fordele midlene til bredbåndsutbygging. Dette vil skje i nært samspill med fylkeskommunene. Det er kun kommuner eller fylkeskommuner som kan søke om midler. Fylkeskommunene vil prioritere mellom de ulike prosjektene i sine fylker. PTs rolle er å se hele landet under ett og tildele midler ut fra et felles sett med kriterier. Godkjente prosjekter skal legges ut på offentlig anbud.

Kriterier for støtte

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert til å få støtte til utbygging. Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer spiller også inn. Det åpnes i tillegg opp for å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Søknadsprosessen

Kommuner som ønsker å søke om bredbåndsstøtte, finner mer informasjon om ordningen på PTs hjemmesider.

Selve søknaden sendes inn gjennom søknadsportalen Regionalforvaltning.no.

Søknadsfristen er 6. juni. Denne kan bli noe forlenget, avhengig av godkjenningen av ordningen i ESA. Eventuell ny frist blir publisert på PTs hjemmeside.