Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ny støtteordning til gratis WiFi-soner i kommunene
Sist oppdatert

Ny støtteordning til gratis WiFi-soner i kommunene

En helt ny EU-finansiert støtteordning kalt WiFi4EU, lanseres i Norge i 2018. Norske kommuner kan søke midler til å tilby gratis WiFi-soner til innbyggere og besøkende på sentrale områder og offentlige bygninger i kommunen. Ordningen forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og første utlysning av midler er foreløpig planlagt fra EU i februar 2018.

Støtteordningen er en del av EUs strategi for et digitalt indre marked (DSM) og programmet CEF Telecom hvor Norge deltar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er nasjonalt ansvarlig for norsk deltakelse i CEF Telecom, mens Nkom har fått oppgaven med å forvalte støtteordningen. Programmet er finansiert over budsjettet til CEF, og det er satt av 120 millioner Euro frem til år 2020. Målet er å finansiere utbygging av WiFi-soner i 6000-8000 kommuner i Europa.

Kommuner og konstellasjoner av kommuner, kan søke om midler til utstyr til de offentlige WiFi-sonene, men de må selv drifte løsningene. Midlene blir tildelt gjennom søknader og det er foreløpig lagt opp til fem utlysninger frem mot 2020. Det vil bli minst 15 vouchers tilgjengelig for hvert land per utlysning, hvor hver voucher har en verdi på ca. 20.000 Euro. Hver kommune kan bare få tildelt en voucher under hele varigheten av programmet.

For å søke, må kommunene først registrere seg i en søknadsportal administrert av EU-kommisjonen. Portalen blir annonsert på Nkoms nettsider så snart den er klar. Når utlysningen og søknadskriterier blir offentliggjort, kan søknaden leveres. Tildelingen skjer etter førstemann til mølla-prinsippet, såfremt søknaden oppfyller utlysningens kriterier.

Leverandører kan også registrere seg i en leverandørportal. De registrerte leverandørene må oppfylle juridiske og tekniske krav for å bli akkreditert som leverandør til tilskuddsordningen.

Nkom har opprettet egne informasjonssider hvor det vil komme mer informasjon etter hvert som søknadsportalen blir klar, og søknadsfristene blir klare. Det er også mulig å abonnere på nyhetsbrev fra Nkom for å bli varslet når alt er klart.