Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ny autorisasjonsforskrift fra januar 2012
Sist oppdatert

Ny autorisasjonsforskrift fra januar 2012

Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet ny autorisasjonsforskrift, FOR 2011-12-07 nr 1206: Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften). Forskriften ble sendt til høring høsten 2011, og trådte i kraft 1. januar 2012.

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA og RIB).

Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold innen alle fagområder.

Autorisasjon som KIA kan fortsatt innvilges av PT i en overgangsperiode på to år, frem til utgangen av 2013.

Det er fortsatt virksomheten som får innvilget autorisasjon av PT, og som har det juridiske ansvaret for at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lovverk. Autorisasjon er tilknyttet organisasjonsnummer.

Virksomheten skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til utdanning og praksis for kvalifisert person. Kvalifisert person skal påse at arbeidet utføres av personell som har nødvendig kompetanse. Det er ikke krav om at kvalifisert person selv må være montør.

Virksomhet som har autorisasjon som TIA, KIA eller RIA, kan opprettholde autorisasjon forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres.

Det er mulig å endre ett fagområde, eller slå sammen flere fagområder, til ENA.

Dersom det er aktuelt å endre eller slå sammen fagområder, vil PT vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.