Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ny autorisasjonsforskrift fra 2012
Sist oppdatert

Ny autorisasjonsforskrift fra 2012

Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet ny autorisasjonsforskrift, som gjelder for virksomheter som installerer og vedlikeholder elektroniske kommunikasjonsnett. Forskriften slår sammen tre fagområder til ett, og trådte i kraft 1. januar 2012.

Den nye forskriften slår sammen tre tidligere autorisasjonsområder til ett fagområde. Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA/RIB).

Det nye, sammenslåtte fagområdet har benevnelsen ekomnettautorisasjon (ENA). Virksomhet som har ekomnettautorisasjon, kan installere og vedlikeholde ekomnett innen alle fagområder.

Virksomhet er autorisasjonsobjekt

Det er fortsatt virksomheten som får innvilget autorisasjon av PT, og som har det juridiske ansvaret for at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lovverk. Autorisasjon er tilknyttet organisasjonsnummer.

Virksomheten skal ha minst én heltidsansatt som oppfyller kravene til utdanning og praksis for kvalifisert person. Kvalifisert person skal påse at arbeidet utføres av personell som har nødvendig kompetanse. Det er ikke krav om at kvalifisert person selv må være montør.

Virksomhet som har autorisasjon som TIA, KIA eller RIA, kan opprettholde autorisasjon, forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres.

Autorisasjon som kabel-TV-installatør (KIA), kan fortsatt innvilges av PT i en overgangsperiode på to år, frem til utgangen av 2014.

Det er mulig å endre ett fagområde, eller slå sammen flere fagområder, til ENA.
Dersom det er aktuelt å endre eller slå sammen fagområder, vil PT vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.