Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter NSM og PT sammen om økt bevissthet mot dataangrep
Sist oppdatert

NSM og PT sammen om økt bevissthet mot dataangrep

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Post- og teletilsynet (PT) markerer Nasjonal sikkerhetsdag tirsdag 7. oktober. Mørketallsundersøkelsen og en egen undersøkelse om sørlandske bedrifter i anledning dagen, viser at mange bedrifter ikke anser seg utsatt for dataangrep.

Mørketallsundersøkelsen fra Næringslivets sikkerhetsråd, som ble lagt frem i september, viser at over halvparten av norske bedrifter er utsatt for dataangrep. På et spørsmål stilt til sørlandske bedrifter og offentlige organisasjoner i september, svarer nesten 20 prosent av respondentene at de har vært utsatt for IT-kriminalitet siste året, mens mer enn 30 prosent svarer «vet ikke».

Undersøkelsen på Sørlandet, som er foretatt blant de som er invitert til Nasjonal sikkerhetsdag, viser at det særlig er usikkerhet rundt mobile enheter. På den ene siden har organisasjonene blitt flinkere til å lære opp ansatte i sikkerhetsspørsmål. På den andre siden viser imidlertid resultatene at bevisstheten om konkrete tiltak for å sikre forretningshemmeligheter på mobile enheter, er blitt lavere enn da samme spørsmål ble stilt i 2011.

- Dette er noe man må tenke på, og ikke minst være aktiv i forhold til. I dag har svært mange ansatte hver sine mobile enheter der konfidensiell informasjon og forretningshemmeligheter bæres rundt i vesker og lommer, til hverdag og fest, sier PT-direktør Torstein Olsen. Han er vertskap for sikkerhetsdagen sammen med avdelingsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM. De er enige om at flere selskaper må forholde seg til en skjerpet virkelighet.

- Vi opplever at norske virksomheter ikke har tatt risikoen på Internett innover seg. Det blir iverksatt flere tiltak for å redusere sårbarhetene, men arbeidet går for sakte i forhold til trusselutviklingen, sier Arnøy.


NSM og PT har blant annet mobilsikkerhet, trusselbildet og det regjeringsoppnevnte sårbarhetsutvalget på agendaen under sikkerhetsdagen i Lillesand, som samler full storsal hos PT.

PT og NSM gir tre enkle råd:

  • Gjør en reell verdivurdering av informasjonen virksomheten forvalter
  • Gjennomfør en risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Lag en tiltaksplan og gjennomfør tiltakene