Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Norske priser for å bruke mobilen på reise i Europa fra 2017
Sist oppdatert

Norske priser for å bruke mobilen på reise i Europa fra 2017

Ny europeisk regulering sikrer at det fra 1. juli 2017 ikke skal koste mer å ringe, sende SMS eller bruke datatjenester på reise i utlandet enn det gjør hjemme i Norge. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er godt fornøyd med den nye reguleringen, som også innebærer prisreduksjoner for mobilkunder på reise allerede fra 30. april neste år.

I gjeldende regulering er det en maksimalprisordning som sikrer at mobilkunden ikke betaler mer enn et fastsatt pristak. Pristakene har vært nedadgående over flere år. I år er det kun mindre endringer i pristaket, og dette skyldes endringer i valutakurser. Fra i dag, 1. juli 2015, er maksimalprisen for 2,03 kroner per minutt for en samtale, for en SMS er maksimalprisen 64 øre og for datatrafikk er maksprisen 2,14 kroner per MB.

Enighet om felles regulering


I EU har det imidlertid i lang tid vært arbeidet med et nytt forslag som skal legge til rette for at mobilkundene kan bruke telefonen på samme måte når de er på reise som når de er hjemme, uten at det skal koste noe ekstra. I går, 30. juni, kom politikere og representanter for medlemslandene til enighet om en felles regulering som sikrer dette fra 1. juli 2017.

Den nye reguleringen har også en overgangsperiode, som vil gjelde fra 30. april 2016 til 14. juni 2017. Da skal prisene for samtaler, SMS og datatrafikk ikke overstige nasjonale priser med et tillegg for å dekke kostnader som operatørene har i forbindelse med bruk av utenlandske nettverk. Dette tillegget skal maksimalt utgjøre 0,05 Euro per minutt (ca. 41 øre), 0,02 Euro per SMS (ca. 16 øre) og 0,05 Euro per MB (ca. 41 øre), i tillegg til mva). Avhengig av hva slags abonnement man har, vil dette innebære vesentlige prisreduksjoner fra dagens regulerte priser.