Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Norske domenenavn er sikre og stabile
Sist oppdatert

Norske domenenavn er sikre og stabile

Post og teletilsynet (PT) har kartlagt og vurdert sikkerheten og stabiliteten ved det norske toppdomenet .no, som forvaltes av UNINETT Norid AS. PT er fornøyd med resultatene av sikkerhetsgjennomgangen og konkluderer med at norske domenenavn er sikre og stabile.

Norske organisasjoner og virksomheter foretrekker å bruke domenenavn under.no som hovedkontaktpunkt på Internett. UNINETT Norid AS (Norid) driver registeret for alle norske domenenavn under .no, og PT fører tilsyn med virksomheten.

Den norske delen av Internett, ved toppdomenet .no, er en viktig kanal for offentlig og privat kommunikasjon og næringsutvikling. En sikker og samtidig effektiv administrasjon av .no er avgjørende for tilliten hos brukerne og for å sikre fortsatt vekst i det norske internettmarkedet.

PT sendte vinteren 2012 en rekke spørsmål til Norid, og alle disse er besvart.
PT ba om informasjon og dokumentasjon knyttet til registreringssystemet for .no, navnetjenerfunksjonen under .no og organisasjonsstrukturen i Norid. PT har også bedt om informasjon om Norids økonomi og om tidligere gjennomførte ROS-analyser.

Norid har levert all etterspurt dokumentasjon og informasjon om kontrakter inngått med ulike leverandører. PT har gjennomført tilsyn på bakgrunn av det innsendte materialet og har hatt løpende dialog med Norid. Tilsynsrapport fra PT forelå i desember 2012.

Tilsynet er fornøyd

PT er samlet sett meget godt fornøyd med resultatene av sikkerhetsgjennomgangen.

Noen av konklusjonene fra tilsynet:

  • navnetjenerne for .no har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere oppslag ved normal og stor belastning. Norid synes å ha iverksatt tilstrekkelige tiltak for å kunne tåle feil i maskinvare og programvare, og for å holde navnetjenesten tilgjengelig.
  • registreringssystemet for .no er egenutviklet av Norid og er innført for å håndtere den sterke veksten i antallet domener under .no. Systemet støtter registrering, endringer, overføringer og sletting av domenenavn, og PT konkluderer med at den tekniske prosessen ved registreringer under .no fungerer bra. Norid ivaretar sine plikter som behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven.
  • Norid har en relativt liten organisasjon, og viser en bevisst holdning til hvilke stillingsfunksjoner som er kritiske for driften av .no.
  • Norid har dokumentert et omfattende planverk som dekker kritiske og viktige informasjonssystemer og infrastruktur.
  • Norid har lagt frem en oversikt som viser at organisasjonen har et solid økonomisk fundament. Dette sikrer en kontinuerlig utvikling av tjenester og sikkerhet for .no.

Rapporten fra tilsynet er offentlig og finnes her.