Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Norge og Russland er enige om frekvensbåndet 790-862 MHz
Sist oppdatert

Norge og Russland er enige om frekvensbåndet 790-862 MHz

Russland og Norge har inngått en koordineringsavtale for frekvensbåndet 790-862 MHz. Avtalen er viktig for den kommende utbyggingen av mobilt bredbånd i de nordligste delene av Norge.

I et forhandlingsmøte mellom Post- og teletilsynet og de russiske frekvensmyndighetene i Moskva 6. og 7. september i år, ble det laget et forslag til koordineringsavtale. Dette utkastet ble videre diskutert på et møte i Lillesand i slutten av september. Her deltok representanter fra flere norske mobiloperatører.

Siden har norske og russiske myndigheter utvekslet forslag til endringer i avtaleutkastet. Disse forslagene har først og fremst dreid seg om tekniske detaljer i avtalen.

3. november, da norske og russiske myndigheter igjen møttes under forberedelser til ITU*s radiokonferanse i 2012, ble avtalen signert.

Avtalen regulerer hvordan frekvensbåndet 790-862 MHz kan brukes på begge sider av grensen mellom Russland og Norge. Det betyr i praksis at basestasjoner som overholder avtalte krav til avstander og feltstyrke, kan settes opp uten videre koordinering mot Russland.

Basestasjoner som kan overskride verdiene i avtalen, må koordineres. Det er Post- og teletilsynet som har ansvaret for å koordinere de norske basestasjonene.