Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Norge ledende i Europa med IPv6-adresser
Sist oppdatert

Norge ledende i Europa med IPv6-adresser

Post- og teletilsynet (PT) etablerte i mars 2011 en arbeidsgruppe som skulle bidra til raskere innføring av IPv6. Arbeidet har gitt resultater og Norge er nå bedre forberedt enn andre europeiske land på å innføre IPv6.

Mandag 13. februar 2012 møter PT bransjen i Oslo for å vurdere status, og dessuten diskutere planer for det videre arbeidet. Arbeidsgruppen skal blant annet diskutere overordnet virksomhetsstrategi for implementering av IPv6.

Stadig flere IPv6-adresseblokker på Internett blir nå annonsert og dermed tilgjengelig for brukerne. Aktiviteten tok seg særlig opp i Norge høsten 2010, da PT intensiverte arbeidet med å forberede innføringen av IPv6. Nederland lå da fremst i løypa, men Norge gjorde et stort byks for et år siden og ligger nå foran Nederland. Se figuren under.

IPV6 Statistikk

Kilde: RIPE NCC: http://v6asns.ripe.net/v/6

Grafen viser hvor mange prosent av hvert lands nettverk (altså Autonome Systemer (AS)) som annonserer et IPv6 prefix. Et IPv6 prefix indikerer den delen av IPv6-adressen som benyttes for ruting, eller for å identifisere et adresseområde (address range).

Arbeidsgruppen samarbeider om planer og strategier for innføring av IPv6 i Norge, og legger til rette for at bransjen kan utveksle erfaringer i overgangen fra IPv4. Det er også viktig at norske internettaktører fortsetter å være konkurransedyktige, og slik sikre at norske brukere har tilgang på alle internettjenester. Arbeidsgruppen skal også bidra til at norske myndigheter hele tiden er informert om status for planer og implementering av IPv6 i Norge.

Internettadresser er en begrenset ressurs, og i 2012 vil det gå tomt for IPv4-adresser. Det er derfor viktig at vi både i Norge og i verden for øvrig øker tempoet med å innføre de nye IPv6-adressene.