Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nordiske og baltiske mobilkunder øker fortsatt databruken
Sist oppdatert

Nordiske og baltiske mobilkunder øker fortsatt databruken

Den totale datatrafikken i de nordiske og baltiske mobilnettene økte med 66 prosent fra 2014 til 2015, alle land sett under ett. Det er store forskjeller mellom landene, og Finland og Norge ligger i hver side ende av statistikken.

Dette viser en rapport som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og de øvrige regulatørene av elektroniske kommunikasjonstjenester i de nordiske og baltiske landene har utarbeidet. Rapporten viser sentrale utviklingstrekk for mobiltelefoni, bredbånd og TV-abonnementer i hvert av de åtte landene (Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Estland, Latvia og Litauen).

Mobiltelefoni

Datavolumet vokser betydelig i alle land, og norske og finske brukere er i hver sin ende av statistikken. Finland er det fremste «mobillandet». Innbyggerne baserer mye av sin nettbruk på mobilt bredbånd, både når de er på farten og hjemme. Hver kunde bruker nesten 10 gigabyte data i måneden.

I Norge, som sammen med Danmark topper statistikken over faste bredbåndstilkytninger (fiber, xDSL og kabel), er bruken av mobildata kun 2 gigabyte i måneden per abonnent. Også hos oss har veksten vært sterk flere år på rad. Den store utbredelsen av fast bredbånd, som gjerne er utstyrt med trådløse sendere innendørs, gjør at norske brukere i stor grad sender sin trafikk over wifi i stedet for over mobilnettet.

Antall mobilabonnement flater ut i alle land. Den tradisjonelle mobilbruken, i form av taletrafikk og SMS-meldinger, viser forskjellig utvikling. Taletrafikken fra mobiltelefoner øker, men i mindre grad enn tidligere, bortsett fra i Finland der taletrafikken viser betydelig nedgang. SMS-trafikken faller i de fleste landene, mens det på dette feltet er en liten økning i Norge.

Statistikken viser at det er færrest mobilabonnement per innbygger i Norge. Denne tall-finessen kan i stor grad forklares med bruken av norske mobilnummer og abonnement. I Norge er det vanlig at en rekke tjenester pakkes innenfor ett abonnement (typisk mobiltelefoni og mobilt bredbånd), mens man i andre land i stor grad deler opp de ulike tjenestene i forskjellige abonnement.

En stadig større andel av taletrafikken starter i mobilnettet, uavhengig av om samtalen ender i en tradisjonell fasttelefon, en bredbåndstelefon eller i en annen mobil. I Norge nærmer antallet seg 9 av 10 minutter fra mobil.

Fasttelefoni

Antall abonnement for fasttelefoni viser fortsatt nedgang i alle nordiske og baltiske land. Samtidig har enkelte land vekst i antall kunder som har bredbåndstelefoni. Dette gjelder først og fremst Sverige og Island. I Norge og Danmark faller imidlertid også antall abonnement for bredbåndstelefoni betydelig.

Bredbånd

Antall abonnement for fast bredbånd øker i alle land. Likevel har Danmark og Norge relativt flere faste bredbåndsabonnement, sammenlignet med folketallet. Finland og Sverige har relativt flere abonnement for mobilt bredbånd, og dette er særlig tydelig for Finland. I Norge er abonnementene for fast bredbånd omtrent likt fordelt mellom xDSL, kabel-TV-nett og fiber. Danmark har til sammenligning en større andel xDSL-abonnement, mens Sverige har relativt mer fiber og mindre bredbånd via kabel-TV-nettene.  

Overføring av TV

Norge har en relativt stor andel av TV-abonnementene over satellitt sammenlignet med øvrige land, mens Danmark og Sverige har en relativt stor andel kabel-TV. Veksten i antall TV-abonnement flater ut i Norge, mens det fremdeles øker i andre land. Unntaket er Sverige, der utviklingen viser nedgang i TV-abonnementer.    

Les rapporten "Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries 2015" her: Nordic-Baltic-Statistics 2015