Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nordiske myndigheter sammen om tiltak mot sårbarheter i nettene
Sist oppdatert

Nordiske myndigheter sammen om tiltak mot sårbarheter i nettene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og søstermyndighetene i de fire andre nordiske landene har utarbeidet felles anbefalinger om tiltak mot sårbarheter i elektroniske kommunikasjonsnett. Hensikten er å tette sikkerhetshull som har vært fremme i diskusjonen om sikkerhet i mobilnettene.

Konkret gjelder tiltakene det såkalte signaleringssystem nr. 7 (SS7), som er et system for utveksling av signaleringsinformasjon i nettene. Systemet har vært i bruk siden 1970-tallet. Det siste året har det blitt demonstrert hvordan sårbarheter i SS7 kan utnyttes, og da særlig i mobilnettene. For å møte denne utfordringen, går de nordiske myndighetene sammen om felles anbefalinger til de som eier og drifter mobilnettene. Selskapene selv har bidratt aktivt med innspill underveis i arbeidet.

Ikke alle landene har lovhjemler for å pålegge denne type tiltak, og derfor har tiltakene fått form av anbefalinger i det felles dokumentet. Det er ikke til hinder for at Nkom i det norske markedet kan pålegge operatørene enkelte av tiltakene, dersom det er nødvendig.

- Det er første gang vi samarbeider på denne måten, men erfaringene så langt er positive, sier avdelingsdirektør Nett i Nkom, Einar Lunde.
- Flere av mobilselskapene har nett i flere land i Norden, og vi tror operatørene vil se fordeler med felles anbefalinger. Norge og Norden ligger i tet internasjonalt i bruk av elektronisk kommunikasjon, og det gjør at vi også må være pådrivere for å gjøre nettene sikrere. Vår klare ambisjon er at dette vil føre til sikrere nett, sier Lunde.