Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nordisk initiativ for bedre forbrukerinformasjon i telekombransjen
Sist oppdatert

Nordisk initiativ for bedre forbrukerinformasjon i telekombransjen

De nordiske direktørene for reguleringsmyndighetene innen telekommunikasjon (i Norge: Post- og teletilsynet) har besluttet å opprette en felles arbeidsgruppe for å styrke forbrukernes rettigheter. Arbeidsgruppen skal diskutere nye løsninger, og blant annet jobbe for tydeligere og bedre forbrukerinformasjon, nettnøytralitet og dekningskart for mobiltelefoni.

- Med felles utfordringer og likeartete markeder, har de nordiske reguleringsmyndighetene gode forutsetninger for å finne felles løsninger innen områder som er problematiske for forbrukerne, sier de nordiske direktørene etter vårens samarbeidsmøte.

Forbrukerne opplever i dag flere av de samme problemene når de kjøper og bruker telefoni og bredbånd i de nordiske landene. Markedssituasjonen er i stor grad den samme, og de største operatørene er representert i flere av landene. Dette gir gode forutsetninger for et vellykket samarbeid mellom myndighetene.

- Arbeidsgruppen er en utvidelse av et allerede godt samarbeid, sier Torstein Olsen, direktør i Post- og teletilsynet.

- I fjor sendte de nordiske landene en felles henvendelse til Kommisjonen, med anmodning om merkeordning for mobiltelefoner. Norden kan med fordel samordne seg i saker som er like på tvers av grensene, sier han.

Tilsynsdirektørene i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge møtes jevnlig for å diskutere felles problemstillinger. Det siste møtet ble holdt hos Post- og telestyrelsen i Stockholm 21. mai.