Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Norden og Baltikum har inngått myndighetsavtale om elektronisk kommunikasjon
Sist oppdatert

Norden og Baltikum har inngått myndighetsavtale om elektronisk kommunikasjon

De nordiske og baltiske myndighetene for elektronisk kommunikasjon har inngått avtale om samarbeid på utvalgte områder. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er norsk avtalepart.

De nordisk-baltiske telekommyndighetene har inngått samarbeidsavtale

De nordisk-baltiske telekommyndighetene har inngått samarbeidsavtale. Fra venstre direktørene Hrafnkell Gíslason (Island), Katrine Winding (Danmark), Rolands Irklis (Latvia), Feliksas Dobrovolskis (Litauen), Elisabeth Aarsæther (Norge), Kaur Kajak (Estland), Dan Sjöblom (Sverige) og markedsdirektør Johanna Juusela (Finland)

De nordiske landene har samarbeidet tett gjennom en årrekke, og har blant annet hatt felles innspill til EU-/EØS-fora i viktige spørsmål blant annet nytt europeisk ekomregelverk.

Samarbeidet har fungert godt selv om landene har ulik status i EU - Danmark, Sverige og Finland er medlemmer, mens Island og Norge er EØS-medlemmer. Relativt lik samfunnsstruktur og stort kulturelt fellesskap, gjør at Norden ofte har en felles røst når for eksempel regulering og forbrukerspørsmål diskuteres i europeiske fora.

I fjor ble de tre baltiske landene invitert med i samarbeidet, og 24. mai ble avtalen signert i Latvias hovedstad Riga.

Samarbeidet vil skje på overordnet nivå mellom landenes etatssjefer for den elektroniske kommunikasjonsmyndigheten. I Norge er dette Nkom ved direktør Elisabeth Aarsæther.

Norden og Baltikum vil fortsette det praktiske samarbeid med å utarbeide og publisere statistikk. Gjennom sammenlikning med andre land, kan utviklingen innenfor spesielt interessante tjenester og forbruksmønstre følges og sammenliknes.

Andre samarbeidsområder er utstyrsregulering, frekvensforvaltning, sektorspesifikk konkurranseregulering og forbrukerspørsmål. Det kan også bli aktuelt å samarbeide om tema og spørsmål som har særlig aktualitet ut fra hendelser eller problemstillinger som er aktuelle for flere av landene.