Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkoms vurdering av Telias nulltakseringstilbud Music Freedom
Sist oppdatert

Nkoms vurdering av Telias nulltakseringstilbud Music Freedom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har vurdert Telias nulltakseringstilbud Music Freedom opp mot de felleseuropeiske reglene for nettnøytralitet. Nkom har flere kritiske kommentarer til tilbudet, men konkluderer med at det ikke er grunnlag for å gi pålegg på dette tidspunktet. Nkom vil også følge utviklingen av nulltaksering i det norske markedet nøye i tiden fremover.

Nettnøytraliteten ble lovfestet i Norge i mars 2017. Nettnøytralitet betyr at brukerne selv skal kunne bestemme hva de vil bruke internettilknytningen sin til, og at internettilbyderne ikke skal hindre brukerne i fritt valg av innhold. Nulltaksering betyr at en viss type innhold er unntatt fra å bruke av datakvoten abonnentene betaler for (særlig aktuelt for mobilt internett). Nkom mener at nulltaksering reduserer sluttbrukernes valgfrihet og øker etableringshindrene for innholdstilbyderne.

I juni 2017 introduserte Telia nulltakseringstilbudet Music Freedom knyttet til en del av sine mobile internettabonnement. Nkom har vurdert dette tilbudet basert på metodikken i det felleseuropeiske regelverket for nettnøytralitet, og har kritiske kommentarer knyttet til flere av enkeltkriteriene ved vurderingen. Dette gjelder særlig følgende forhold:

  • Telia Music Freedom tilbys av en internettilbyder med betydelig innflytelse på marked for internettaksess via mobilnett.
  • Omfanget av innholdstilbydere som i realiteten er inkludert i nulltakseringsordningen er relativt begrenset, og dette omfatter bare store, veletablerte tilbydere.
  • Nulltaksering begrenser sluttbrukernes valgfrihet, særlig på grunn av relativt små datakvoter sett opp mot prisen som tilbys sammenlignet med andre land.
  • Utbredelsen av nulltaksering er økende.

Nulltakseringen har imidlertid begrenset utbredelse i markedet for mobil internettaksess, og sluttbrukerne har alternative tilbud om internettilgang gjennom mobilnett som ikke innebærer nulltaksering. Etter en totalvurdering mener derfor Nkom at det ikke er grunnlag for å gi pålegg på dette tidspunktet.

Nkom følger utviklingen av nulltaksering

Forekomsten av nulltaksering har økt markant etter at det europeiske regelverket tok over for de nasjonale retningslinjene for nettnøytralitet. Dette øker behovet for at Nkom må følge opp ulike forekomster av nulltaksering i tiden fremover, for eventuelt å kunne sette i verk korrigerende tiltak ved behov.

Nkoms generelle tilnærming til nulltaksering er at det har uheldig virkning både på sluttbrukernes valgfrihet og på konkurranseforholdet mellom ulike applikasjoner, men også mellom ulike kategorier av applikasjoner. Dersom nulltakseringsordningene i markedet ikke fungerer tilfredsstillende, og særlig dersom utbredelsen øker markant, er det sannsynlig at Nkom vil måtte revurdere analysen av nulltaksering i markedet.

Internettilbydernes tjenestetilbud med nulltaksering og sluttbrukernes anskaffelse av slike abonnement, vil sannsynligvis være i dynamisk utvikling i det norske markedet. Nkom viser til Stortingets beslutning om å søke å opprettholde norsk nettnøytralitetspolicy innenfor rammene av europeisk nettnøytralitetsregulering. Dette vil legge premissene for Nkoms vurdering av nulltaksering i det norske markedet over tid.