Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkoms vurdering av Telenor Yng «Music Freedom»
Sist oppdatert

Nkoms vurdering av Telenor Yng «Music Freedom»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har hatt til vurdering Telenors mobilabonnement «Yng» som inkluderer nulltakseringstilbudet «Music Freedom». Nkom publiserer i dag en rapport som vurderer dette tilbudet basert på de felleseuropeiske reglene for nettnøytralitet.

Nettnøytralitet er prinsippet om at internettrafikk skal behandles likt, slik at sluttbrukerne selv kan bestemme hva man bruker internettilknytningen sin til. Formålet med nettnøytralitet er å beskytte Internetts verdi for sluttbrukerne, for aktørene i bransjen og for det demokratiske samfunn i sin alminnelighet.

Etter de felleseuropeiske reglene for nettnøytralitet er teknisk forskjellsbehandling av trafikk forbudt, med spesifikke unntak som for eksempel sikkerhetstiltak. Når det gjelder økonomisk forskjellsbehandling, for eksempel nulltaksering, forutsetter reglene at regulatøren utfører en mer omfattende vurdering av praksisen, før en konklusjon kan trekkes.

Etter en totalvurdering av Telenors nulltakseringstilbud «Music Freedom», har Nkom på det nåværende tidspunkt ikke funnet det forholdsmessig å gi pålegg. I og med at Telenor har uttrykt at de ønsker å åpne for at også andre innholdstilbydere kan inkluderes i ordningen, gis selskapet først anledning til å følge opp sine intensjoner i praksis.

Nkom forventer derfor at Telenor snarest legger til rette for, og aktivt informerer om at ytterligere innholdstilbydere enkelt kan inkluderes i nulltakseringstilbudet. En slik tilrettelegging bør tydelig beskrive hvordan innholdstilbydere og sluttbrukere kan henvende seg til Telenor for å be om dette, typisk via egne nettsider for enkel innmelding.

Nkom forutsetter videre at Telenors tilrettelegging sikrer at innholdstilbydere på forespørsel raskt og effektivt innlemmes i nulltakseringstilbudet. I tillegg understrekes viktigheten av at trafikk fra de ulike nulltakserte applikasjonene i kategorien identifiseres korrekt slik at det unngås at individuelle innholdstilbydere diskrimineres.

Dersom nulltakseringsordningene i markedet ikke fungerer slik som forutsatt ovenfor, særlig dersom utbredelsen også øker markant, er det sannsynlig at Nkom vil måtte revurdere analysen av nulltaksering i markedet.