Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkoms frekvensstrategi for perioden 2018-2021
Sist oppdatert

Nkoms frekvensstrategi for perioden 2018-2021

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger i dag frem ny strategi for frekvensforvaltningen. Frekvensstrategien skal bidra til oppfyllelse av ekompolitiske mål og Nkoms overordnede mål. Frist for innspill er 31. januar 2018.

Stortinget vedtok i november 2016 en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen) hvor det er satt en rekke overordnede mål for utviklingen innenfor elektronisk kommunikasjon. Nkoms forvaltning av statens frekvensressurser vil være avgjørende bidrag til at disse målene nås.

Som frekvensforvalter skal Nkom forstå samfunnets behov for elektronisk kommunikasjon og frekvensressurser. Nkoms hovedoppgaver for frekvensforvaltningen; frekvensplanlegging, tildeling, veiledning og tilsyn, skal gjennomføres slik at utnyttelsen av ressursene møter samfunnets behov og gir mest mulig samfunnsnytte.

Samfunnet har i stor grad gjort seg avhengig av elektronisk kommunikasjon, og særlig kommunikasjon via trådløse og mobile nett. Frekvensressurser har derfor i økende grad blitt en avgjørende innsatsfaktor for samfunnsviktige kommunikasjonstjenester. Tilgang til frekvensressurser er også en konkurranseparameter for tilbydere av elektronisk kommunikasjon, og en grunnforutsetning for bruk av ny teknologi og nye innovative tjenester. Det er et overordnet mål for Nkom som frekvensforvalter å offensivt fremme sikre tjenester, konkurranse og innovasjon.

Nkom skal også være en tilgjengelig, åpen og synlig frekvensforvalter, og vår forvaltning skal være forutberegnelig og bygge på prinsipper som minimumsregulering og teknologi- og tjenestenøytralitet.

Innspill til Nkoms frekvensstrategi sendes til firmapost@nkom.no innen 31. januar 2018.

Høringssvar

Dokumenter