Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkoms anbefaling om bruken av 700 MHz-båndet
Sist oppdatert

Nkoms anbefaling om bruken av 700 MHz-båndet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har lagt frem sin anbefaling om bruk av 700 MHz-båndet for Samferdselsdepartementet og anbefalingen offentliggjøres nå.

Regjeringen har bestemt at 700 MHz-båndet (frekvensene 694-790 MHz) skal brukes til mobile tjenester i fremtiden. Samferdselsdepartementet har gitt Nkom i oppdrag å forberede tildelingen av ressursene, herunder foreta vurderinger av hvordan ressursene etter hvert kan anvendes til beste for samfunnet og befolkningen.

Nkom har gjort vurderinger av hvilken anvendelse som gir mest effektiv ressursutnyttelse og hva som er samfunnsøkonomisk fordelaktig. Nkoms konklusjon er at det vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte å tildele hele 700 MHz-båndet til bruk i de kommersielle offentlige mobilnettene.

Nkom har vurdert om deler av båndet skal avsettes for nød- og beredskapsformål, men anbefaler at nød- og beredskapssektorens behov for mobile bredbåndstjenester ivaretas i de kommersielle mobilnettene. I tråd med overordnede mål for ekompolitikken, vil Nkom også arbeide aktivt for at de kommersielle mobilnettene skal kunne tilby fremtidige tjenester for nødetatene.

Nkoms rapport, "Tildelingen av 700 MHz-båndet til mobile tjenester", som omhandler Nkoms anbefaling om bruken av 700 MHz-båndet, ble oversendt til Samferdselsdepartementet 12. juni 2017. Rapporten til Samferdselsdepartementet omhandler også Nkoms foreløpige anbefalinger av overordnede rammer, bruk av sentergap og beskyttelsesbånd og vilkår i frekvenstillatelsen samt informasjon om koordineringsavtaler. Det er kun del 1 og 2, som gjelder bruken av dupleksbåndet, som offentliggjøres nå.

Mer informasjon om tildelingen av 700 MHz-båndet er tilgjengelig på Nkoms nettsider.