Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom varsler retting og overtredelsesgebyr mot Telenor i mobilmarkedet
Sist oppdatert

Nkom varsler retting og overtredelsesgebyr mot Telenor i mobilmarkedet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor må redusere prisene til leietakere i mobilnettet. Konklusjonen kommer etter høstens test av selskapets prisbetingelser til konkurrentene. Nkom varsler også at Telenor ilegges et overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner for å ha unnlatt å levere korrekt informasjon til myndigheten innenfor de oppsatte tidsfristene.

Telenor er pålagt å åpne sitt mobilnett for andre selskaper som vil tilby mobiltjenester. Formålet med plikten er å legge til rette for like konkurransevilkår, slik at også mindre aktører kan ha egne tilbud i sluttbrukermarkedet.

Test og betingelser

Telenor er pålagt å ha prisbetingelser som skal forhindre at kjøpere av tilgang til selskapets mobilnett kommer i marginskvis. Hver sjette måned tester Nkom derfor prisvilkårene. Det er utviklet en egen modell for slike marginskvistester, der de mest aktuelle abonnementene fra Telenor inngår. Omfanget av testene vil variere fra gang til gang, slik at de skal være representative for konkurransebildet i markedene som testes.

Marginskvistestene som er gjennomført høsten 2018, benytter informasjon fra perioden mars til september 2018. Resultatet viser et negativt resultat for MVNO-er i bedriftsmarkedet, altså for virtuelle operatører som tilbyr tjenester til bedriftsmarkedet.

Nkom varsler dermed at Telenor må redusere tilgangsprisene i avtalen om MVNO-tilgang.

Overtredelsesgebyr

Nkom varsler også at Telenor vil bli ilagt et overtredelsesgebyr på kr 4 millioner for uriktig og ufullstendig utlevering av informasjon i tilknytning til gjennomføring av marginskvistestene høsten 2018.

Nkom har også ved forutgående marginskvistester konstatert feil og mangler ved Telenors rapporteringer, og selskapet er kjent med dette. Nkom varsler derfor at Telenor har opptrådt uaktsomt når selskapet også ved denne anledningen ikke avgir korrekt informasjon innen gitte tidsfrister.