Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom varsler reduserte priser for terminering i fastnett
Sist oppdatert

Nkom varsler reduserte priser for terminering i fastnett

Nkom varsler at Altibox, Broadnet, eRate, ICE, NextGenTel, Orange, Puzzel, Telenor, Telia og Verizon utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett. Tilbyderne vil bli pålagt flere plikter, herunder pristak per minutt på 0,5 øre fra 1. juli 2019. Gjeldende pristak er 0,6 øre.

Nkom varsler nye vedtak i markedene for terminering i fastnett (marked 1) på grunnlag av oppdatert markedsanalyse og oppdatert LRIC-modell for beregning av termineringskostnader. Varslene følger prinsippene som er nedfelt i gjeldende vedtak, hvor blant annet prisreguleringen er innrettet mot EØS-harmonisering. I tråd med europeiske anbefalinger benytter Nkom ren LRIC for å fastsette effektive priser for terminering i fastnett. Det varsles pristak på 0,5 øre gjeldende fra 1. juli 2019. Fra 1. januar 2021 reduseres pristaket til 0,4 øre per minutt.

Altibox, Broadnet (gjennom oppkjøp av Kvantel i 2018), NextGenTel, Orange, Puzzel (tidligere Intelecom Group), Telenor, Telia og Verizon er underlagt gjeldende regulering fra 2016. eRate og ICE varsles at de for første gang vil omfattes av regulering som gjelder terminering i fastnett.

Nkoms varsel om vedtak sendes på nasjonal høring med frist til 28. november 2018 for å avgi kommentarer. Nkom vil deretter vurdere innkomne kommentarer og oversende oppdatert utkast til vedtak til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for vurdering. Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding vil Nkom fatte vedtak, anslagsvis første kvartal 2019.