Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom varsler fortsatt regulering i mobilmarkedet
Sist oppdatert

Nkom varsler fortsatt regulering i mobilmarkedet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor fortsatt vil ha særlige forpliktelser til å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett. Den foreslåtte reguleringen legger til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett og konkurranse på den etablerte infrastrukturen.

Nkom varsler at Telenor ASA fortsatt har sterk markedsstilling i grossistmarkedet for mobiltelefoni, markedet som omtales som «tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett». Telenor pålegges derfor særskilte forpliktelser for å legge til rette for bærekraftig konkurranse gjennom utbygging av konkurrerende mobilnett og ved at selskaper som ikke har eget mobilnett, skal kunne konkurrere effektivt basert på tilgang til Telenors nett.

Telenor har over lengre tid hatt en sterk posisjon i mobilmarkedet. I overkant av 50 prosent av alle mobilabonnenter er kunde hos Telenor, og selskapet står for 56 prosent av omsetningen fra norske mobilkunder. Videre har 56 prosent av alle norske kunder et abonnement hvor trafikken går i Telenors nett (nettverksnivå). Dette er over terskelverdien for når en tilbyder normalt antas å ha sterk markedsstilling. Nkom identifiserer i sin analyse også andre forhold som underbygger vurderingen av Telenors sterke markedsstilling.

Det tredje nettet

Norske ekommyndigheter har over lang tid hatt en målsetning om bærekraftig konkurranse i form av tre nettverk. Tele2 var tidligere i posisjon til å etablere seg som en utfordrer om å tilby nettilgang, men mangel på frekvenser og foretakssammenslutningen med TeliaSonera endret dette. ICE har overtatt deler av Tele2 sin infrastruktur og er i ferd med å oppgradere og utvide sitt mobilnett. Nkom forventer imidlertid at ICE i de neste to til tre år vil være avhengig av tilgang til TeliaSoneras eller Telenors nett for å kunne tilby mobilprodukter med dekning i hele landet. Det er dermed usikkert om og hvor raskt ICE selv kan bli en attraktiv tilbyder av tilgang til mobilnett i grossistmarkedet.  

Nkom mener på denne bakgrunn at det fremdeles er behov for sektorspesifikk regulering i dette markedet for å sikre forutsigbar tilgang til infrastruktur, slik at målet om bærekraftig konkurranse på sikt kan nås.

Skjerpet prisregulering

Nkom varsler at Telenor vil bli pålagt tilgangsplikt for aktører som ønsker nasjonal gjesting, mobil virtuell nettverksoperatør (MVNO)- og tjenesteleverandørtilgang, samt samlokalisering. På bakgrunn av vedvarende konkurranseproblemer i markedet, varsles det en skjerpet regulering av prisvilkårene for tilgang. For at aktører som baserer seg på nasjonal gjesting eller MVNO-tilgang skal kunne konkurrere effektivt i sluttbrukermarkedet, mener Nkom det er nødvendig å pålegge et eksplisitt krav om at prisvilkårene til Telenor ikke skal sette kjøpere av tilgang i marginskvis. Avtaler om tjenesteleverandørtilgang skal bestå et krav om positiv bruttomargin. For samlokalisering vil det fortsatt være et krav om kostnadsorientering.