Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom varsler at Chili Mobil må endre i «Fri data»
Sist oppdatert

Nkom varsler at Chili Mobil må endre i «Fri data»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har vurdert Chili Mobils abonnement «Fri data» og konkluderer med at deler av abonnementsvilkårene bryter med regelverket om nettnøytralitet. Nkom varsler derfor at Chili Mobil vil bli pålagt å endre enkelte vilkår.

Chili Mobil (Chili) lanserte i sommer abonnementet «Fri data». Abonnementet har en inkludert datamengde på 1000 GB per måned, men i vilkårene er det to viktige begrensninger i hvordan kunden kan bruke den inkluderte datamengden. Det er dette Nkom ber Chili endre, slik at kunden selv kan bestemme hvordan hun vil bruke abonnementet sitt. Regelverket om nettnøytralitet gir kunden disse rettighetene.

Må kunne dele med seg selv

I Chilis vilkår står det at det ikke er tillat å dele data, og ei heller å bruke SIM-kort i andre enheter enn mobiltelefonen (maskin-til-maskin-kommunikasjon). Nkom har vurdert disse to begrensningene og konkluderer med at de er uforenlige med nettnøytralitetsforordningen artikkel 3 nr. 1 om retten til selv å velge hvilket utstyr man skal bruke til egen internettilkobling.

Nkom ser at Chili med «Fri data» utfordrer andre aktører i det norske mobilmarkedet, ved å tilby langt større datapakker enn det som hittil har vært tilgjengelig. Samtidig har selskapet forsøkt å ta forholdsregler for å sikre at den romslige datapakken kun benyttes til eget bruk og ikke deles med andre.

Selv om Nkom i varselet ber Chili om å endre vilkårene, legger Nkom også til grunn at Chili utfra ekomregelverket har lov til å ha vilkår om at abonnementet er ment til personlig bruk. Betingelsene må imidlertid være i overensstemmelse med kundens rettigheter etter regelverket.

- Nkom ønsker velkommen abonnement som utfordrer sterkt på datamengde til kundene. Regelverket hindrer ikke Chili i å begrense abonnementet til personlig bruk. Men kunden må selv få bestemme om hun skal bruke data på mobilen eller dele dataen med seg selv på andre enheter hun disponerer, sier seksjonssjef Hans Jørgen Enger i Nkom.

Kunden kan velge utstyr

Målet med bestemmelsene om nettnøytralitet er å sikre at internett forblir en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle former for kommunikasjon og innholdsdistribusjon.

Dagens moderne smarttelefoner er for mange det viktigste verktøyet for å surfe på nettet.
Samtidig gir telefonen mulighet til å koble seg til internett på flere enheter enn bare mobilen, ved å dele data fra eget abonnement. Nkoms varsel om vedtak slår fast at Chilis kunder må ha denne valgfriheten. Det er ikke anledning til å begrense kundens rett til å dele egen data fra mobilen til andre enheter som vedkommende disponerer.

Nettnøytralitetsreglene er like i EØS, og brukervilkår i abonnement som likner på «Fri data» er vurdert av kommunikasjonsmyndighetene også i andre europeiske land. Konklusjonene sammenfaller med de vurderingene Nkom gjør i denne saken, og med BEREC*s egne retningslinjer til nettnøytralitetsforordningen.

Chili har to uker til å respondere på Nkoms varsel.

*BEREC: Body of European Regluators for Electronic Communications er en sammenslutning bestående av de ulike ekommyndighetene i EU. Nkom deltar som observatør i BEREC. En av BERECs oppgaver er å bistå Europakommisjonen i den europeiske regelverksutviklingen på ekomområdet.