Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom tar moderniseringen av kobbernettet over i reguleringsspor
Sist oppdatert

Nkom tar moderniseringen av kobbernettet over i reguleringsspor

Bredbåndsforum har siden februar 2016 arbeidet med å finne løsninger på problemstillinger som oppstår når kobberaksessnettet skal moderniseres. Kobbergruppen i forumet har vært administrert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og flere bredbåndsselskaper har deltatt. Forumet har nå konkludert med at det ikke er grunnlag for en avtalebasert løsning, og Nkom tar saken inn i vår nye reguleringen av bredbåndsmarkedene.

Regulatorisk løsning

Arbeidet i Bredbåndsforum har vært et alternativ til den vanlige fremgangsmåten med tradisjonell saksbehandling og avgjørelse i form av enkeltvedtak. Hensikten med fremgangsmåten har vært å legge til rette for at moderniseringen av kobbernettet kan skje raskere, slik at tilbyderne kan tilby kundene bredbåndtjenester med høyere hastigheter via «det vanlige» telefonnettet (kobbernettet). Det har vært et mål for arbeidet at tilbyderne kan komme frem til en avtalebasert løsning på utfordringene som moderniseringen av kobberaksessnettet medfører.

- Vi konstaterer at Bredbåndsforum ikke har kommet frem til enighet, og synes det er beklagelig, sier Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther.
- Samtidig har arbeidet gitt oss verdifull innsikt i tilbydernes posisjoner og et godt utgangspunkt for det arbeidet vi nå skal gjøre.
Vi tar med oss disse erfaringene i det videre arbeidet og vil varsle en regulatorisk løsning på disse problemstillingene i løpet av året, avslutter hun.

Fellesuttalelse

Bredbåndsforum har utarbeidet en fellesuttalelse i tilknytning til at arbeidet med en avtalebasert løsning nå avsluttes. Fellesuttalelsen gir en overordnet oversikt over problemstillingene gruppen har arbeidet med, og hva det har vært vanskelig å enes om. Fellesuttalelsen finnes her og på arbeidsgruppens side på Nkom.no.

Bakgrunn

Bredbåndsforum ble etablert 20. januar 2016 på initiativ fra Samferdselsdepartementet og Nkom, som en arena for samarbeid og drøftelser mellom tilbyderne av bredbåndstjenester i fastnett, og som et alternativ til tradisjonell saksbehandling.

Mandatet til Bredbåndsforum beskriver at forumet skal arbeide på basis av konsensus og tilstrebe størst mulig grad av enighet blant deltakerne. Hvis det ikke er mulig å komme frem til konklusjoner basert på konsensus, vil Nkom i henhold til vanlige saksbehandlingsregler og prosedyrer kunne avgjøre den aktuelle problemstillingen i form av enkeltvedtak.

Arbeidsgruppen for videreutvikling av kobbernettet består av Telenor, Broadnet, NextGenTel, Eidsiva, Enivest og TDC. Nkom leder arbeidsgruppen og er sekretariat. Kobbergruppen vil bestå og vil arbeide med andre aktuelle saker.