Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom regulerer beløp fra 1. januar 2019 – jf. § 5 i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sist oppdatert

Nkom regulerer beløp fra 1. januar 2019 – jf. § 5 i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Med hjemmel i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndiget (Nkom), regulerer Nkom med dette sektoravgifter med virkning fra 1. januar 2019. Oppdaterte beløp er tilgjengelig på Nkoms hjemmeside.

Ny forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom trådte i kraft 20. mars 2017. Den nye forskriftens § 5 (regulering av sektoravgift og gebyr) fastslår at Nkom regelmessige bør vurdere om sektoravgifter og gebyrer (uttrykt i faste kronebeløp) skal reguleres i samsvar endring i konsumprisindeks eller budsjettbevilgning. Målet er sektoravgifter og gebyrer skal stå i et riktig forhold til Nkoms kostnader tilknyttet de ulike forvaltningsområdene.

Dette er i tråd med Finansdepartementets rundskriv «Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering» (R -112/15 punkt 3.1.2, nr. 2) der det går fram at: "satsene skal gjennomgås og om nødvendig oppdateres i tilknytning til den årlige budsjettprosessen."

Nærmere beregning av sektoravgifter og gebyrer for frekvenstillatelser for 2019 presenteres her.