Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom regulerer beløp fra 1. januar 2018 – jf § 5 i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sist oppdatert

Nkom regulerer beløp fra 1. januar 2018 – jf § 5 i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Med hjemmel i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndiget (Nkom), regulerer Nkom med dette enkelte beløp med virkning fra 1. januar 2018. Oppdaterte beløp er tilgjengelig på Nkoms hjemmeside. Også foreløpige beregnede sektoravgifter og gebyrer for frekvenstillatelser for 2018 er i dag kunngjort.

Ny forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom trådte i kraft 20. mars 2017. Den nye forskriftens § 5 (regulering av sektoravgift og gebyr) fastslår at Nkom regelmessige bør vurdere om sektoravgifter og gebyrer (uttrykt i faste kronebeløp) skal reguleres i samsvar endring i konsumprisindeks eller budsjettbevilgning. Målet er at sektoravgifter og gebyrer skal stå i et riktig forhold til Nkoms kostnader tilknyttet de ulike forvaltningsområdene.

Dette er i tråd med Finansdepartementets rundskriv «Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering» (R -112/15 punkt 3.1.2, nr. 2) der det går fram at: "satsene skal gjennomgås og om nødvendig oppdateres i tilknytning til den årlige budsjettprosessen."

Nkoms bevilgning for 2018 fremkommer av statsbudsjettet og i tildelingsbrevet for 2018. Nytt fra 2018 er at premie til Statens pensjonskasse er inkludert i grunnlaget for fastsettelse av sektoravgift og gebyrer, noe som utgjør om lag 13,8 mill. kr. Det tilsvarer en gjennomsnittlig økning på om lag 7% fra 2017.

I tillegg til informasjonen om at enkelte beløp som følger av forskriften er endret, publiseres det med dette også foreløpig beregnede sektoravgifter for innehavere av frekvenstillatelser i 2018.