Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom presiserer importørers og forhandleres informasjonsplikt ved salg av radioutstyr
Sist oppdatert

Nkom presiserer importørers og forhandleres informasjonsplikt ved salg av radioutstyr

Nkom har nylig fastsatt endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. De nye reglene setter krav til hvordan radioutstyr skal være merket med informasjon om eventuelle bruksbegrensninger. I tillegg har importører og forhandlere som selger radioutstyr en egen plikt til å gi brukerveiledning og informasjon om hvilke frekvenser som er tillatt å bruke og hvilke tillatelser som er nødvendig for å kunne bruke utstyret.

For mye av radioutstyret som er til salgs i Norge og resten av EØS gjelder det at brukeren må ha en egen tillatelse for å kunne bruke utstyret. Det er også begrensninger i hvordan utstyr kan brukes og hva det kan brukes til. Dette har produsenter, importører og forhandlere av radioutstyr plikt til å informere kunden om. Nkom har nylig fastsatt regler i forskrift om EØS-krav til radioutstyr, om hvordan slik informasjon skal gis på utstyret.

De nye reglene gjelder i hele EØS-området fra 9. august 2018. Radioutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet fra denne datoen, må inneholde informasjon om hvilke begrensninger som gjelder for bruk av utstyret, og krav til merking i henhold til vedlegg fire i forskriften om EØS-krav til radioutstyr. Informasjonen skal synliggjøres gjennom en enkel oversikt på emballasjen som viser land med bruksbegrensninger. Mer detaljert informasjon om bruksbegrensninger, eller krav om tillatelser for bruk og utfyllende informasjon om hva begrensningene eller kravene består i, skal gis i bruksanvisningen.

Det stilles også krav til at importører og forhandlere gir brukerveiledning og informasjon om bruk av frekvenser og nødvendige tillatelser til sine kunder ved markedsføring og salg av radioutstyr. Disse pliktene følger av registreringsforskriften.

Feil bruk av frekvenser, eller at den som bruker utstyret ikke har nødvendige tillatelser, kan få svært alvorlige konsekvenser dersom samfunnsviktige tjenester som mobiltelefoni eller nødtjenester blir forstyrret.

Nkom har de siste årene registrert mange tilfeller der radioutstyr brukes på frekvenser som brukeren ikke har tillatelse til. Eksempler på dette er kommunikasjonsradioer (PMR) som brukes på nødkanalen til sikringsradioen og jaktradioer som stilles inn på frekvenser som ikke er avsatt for jaktradio i Norge.

Det er svært viktig at brukerne av radioutstyr har nødvendig kunnskap om bruken av sitt utstyr. Forhandlere og importører må derfor være sitt ansvar bevisst gjennom å informere sine kunder om hvilke regler som gjelder for bruk av hvert enkelt utstyr de overlater til kunde. For å sikre at kundene får nødvendig informasjon anbefaler Nkom at dette gjøres med tydelige oppslag i butikker og muntlig ved selve salget. Ved salg gjennom nettbutikk hvor kontakten med kundene ikke er like direkte bør det gis tydelig informasjon på nettsiden for hvert enkelt produkt.