Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom planlegger auksjon i 700 MHz-båndet om et drøyt år
Sist oppdatert

Nkom planlegger auksjon i 700 MHz-båndet om et drøyt år

Fredag 8. desember besluttet regjeringen at alle de ledige ressursene i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for kommersielle aktører. Dette er i tråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkoms) anbefaling til Samferdselsdepartementet, og med den felles anbefalingen fra DSB og Nkom om at neste generasjon nødnett kan realiseres i mobilnettene. Nkom fortsetter nå arbeidet med å forberede tildelingen av 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet.

Nkom fortsetter nå forberedelsene til offentlig høring av overordnet regulering for tildelingen. Dette inkluderer blant annet auksjonsformat, eventuelle frekvenstak og minstepriser. Nkom legger opp til at endelig overordnet regulering vil være fastsatt i løpet av første halvår 2018.

I andre halvår 2018 vil Nkom etter planen utarbeide og gjennomføre høring av detaljerte regler for tildelingen. Arbeidet med de detaljerte reglene, inkludert høringsperioden, vil etter planen pågå i fem - seks måneder. Når detaljerte regler er fastsatt, vil det være behov for to - tre måneder med forberedelser før tildelingen kan gjennomføres.

En auksjon av denne størrelsen krever nøye og transparente prosesser der alle interessenter får komme til orde. De ulike delene er definert med tidsrammer som er bestemt av rimelig tid for aktørene til å gi innspill osv., og for å definere endelige rammer for tildelingen.

- Vi har allerede forberedt det vi kan i påvente av regjeringens beslutning, uansett hva den ville bli, med å inngå avtaler med konsulenthus osv. Slike auksjoner er meget kompliserte, og jeg ser frem til denne viktige tildelingen om et drøyt år, sier Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther.

Nkom vil publisere en mer detaljert tidsplan for tildelingen så snart som mulig.

Informasjon om tildelingsprosessen er tilgjengelig på Nkoms auksjonssider.