Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom pålegger Chili Mobil å endre i «Fri data»
Sist oppdatert

Nkom pålegger Chili Mobil å endre i «Fri data»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varslet tidligere i høst at Chili Mobil ville bli pålagt å endre deler av abonnementsvilkårene for «Fri data» fordi de bryter med regelverket om nettnøytralitet. Nkom har vurdert selskapets kommentarer til det varslede vedtaket og pålegger Chili Mobil å endre bestemmelsen om «Særlige vilkår for Chili Fri Data».

OPPDATERT: Departementet har innvilget utsatt iverksetting

Samferdselsdepartementet behandlet før jul anmodning fra Chili Mobil om utsatt iverksettelse av Nkoms vedtak, og departementet har besluttet at vedtaket ikke trer i kraft før 8. februar 2019.

Chili Mobil (Chili) lanserte i sommer abonnementet «Fri data». Abonnementet hadde en inkludert datamengde på 1000 GB per måned, men i vilkårene var det det to viktige begrensninger i hvordan kunden kunne bruke den inkluderte datamengden. Det gjaldt datadeling fra mobiltelefon og muligheten til å bruk SIM-kortet i andre enheter enn mobiltelefonen (maskin-til-maskin kommunikasjon). Chili har i ettertid delvis endret sine abonnementsvilkår, men vilkåret om at abonnementet ikke kan brukes for maskin-til-maskin kommunikasjon er videreført. Selskapet har også uttrykt at det mener at det er lov å nekte kundene å dele data fra mobiltelefoner. Nkoms vedtak behandler begge disse forholdene.

Kunden må kunne velge utstyr

I Chilis endrede vilkår står det at mobilabonnementet er ment til personlig bruk, og at abonnementet ikke kan benyttes i modem/ruter og/eller for maskin-til-maskin kommunikasjon. Nkom har vurdert begrensningene og konkluderer med at det siste vilkåret er uforenlig med nettnøytralitetsforordningen artikkel 3 nr. 1 om retten til selv å velge hvilket utstyr man skal bruke til egen internettilkobling.

Målet med bestemmelsene om nettnøytralitet er å sikre at internett forblir en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle former for kommunikasjon og innholdsdistribusjon. Chilis vilkår er derfor i direkte i strid med en klart uttrykt bestemmelse i nettnøytralitetsregelverket.

Spørsmålet om begrensning av abonnementet til personlig bruk var også oppe til vurdering da Nkom varslet vedtak, og Nkom skrev da at nettnøytralitetsregelverket ikke oppstiller forbud mot å innta vilkår om personlig bruk. Men Nkom tar i vedtaket samtidig forbehold om at dette spørsmålet eventuelt vil måtte avgjøres ut fra annet regelverk enn det Nkom fører tilsyn med.

Datadeling fra mobiltelefon

Selv om Chili har endret vilkårene sine for datadeling fra mobil, har Nkom vurdert Chilis argumentasjon for at forbud mot datadeling fra mobiltelefon må være tillatt. I likhet med det som opprinnelig fremgikk av varselet legger Nkom til grunn at Chili ikke kan innta denne type begrensninger i avtalevilkårene, uten å opptre i strid med regelverket.

Nettnøytralitetsreglene er like i EØS, og brukervilkår i abonnement som likner på «Fri data» er allerede vurdert av kommunikasjonsmyndighetene i flere andre europeiske land. Konklusjonene deres sammenfaller med de vurderingene Nkom gjør i denne saken, og med BERECs[1] egne retningslinjer til nettnøytralitetsforordningen. 

[1] BEREC: Body of European Regluators for Electronic Communications er en sammenslutning bestående av de ulike ekommyndighetene i EU. Nkom deltar som observatør i BEREC. En av BERECs oppgaver er å bistå Europakommisjonen i den europeiske regelverksutviklingen på ekomområdet.