Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom og UKE har inngått samarbeidsavtale
Sist oppdatert

Nkom og UKE har inngått samarbeidsavtale

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har inngått en samarbeidsavtale med den polske søstermyndigheten Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Hensikten er å støtte opp under regjeringens strategi for samarbeid med Polen og sikre Nkom tilgang til UKEs kompetanse og erfaring.

UKEs president Marcin Cichy og Nkoms direktør Torstein Olsen

UKEs president Marcin Cichy og Nkoms direktør Torstein Olsen signerte 26. januar 2017 et Memorandum of Understanding mellom de to søstermyndighetene.

Avtalen mellom de norske og polske kommunikasjonsmyndighetene, støtter opp om det etablerte samarbeidet mellom Norge og Polen. Det er inngått liknende avtaler mellom en rekke etater i de to landene, og flere av dem uttrykkes i samarbeidsdokumenter. Mellom Nkom og UKE er det inngått et Memorandum of Understanding, som ble undertegnet under et møte hos Nkom i Lillesand 26. januar 2017.

Dokumentet beskriver partenes intensjoner om å samarbeide på områder som kan være til felles beste for bruken av elektroniske kommunikasjonstjenester og posttjenester, fremme næringsutvikling og bygge ned hindre for forretningsdrift.

Eksempler på aktuelle samarbeidstema er erfaringsutveksling, forbrukerspørsmål og formulering av felles posisjoner og synspunkter i saker som er viktige for bruken av tjenester over landegrensene. Det kan også være aktuelt å opprette midlertidige arbeidsgrupper eller å utveksle eksperter i konkrete saker.

- Europa blir stadig tettere integrert, og innen områdene post og elektronisk kommunikasjon er det nærmest en grenseløs verdensdel. Likevel er det forskjellige utviklingstrekk i de ulike landene, og vi trenger å kjenne våre naboer. Polen er ett av de største landene i Europa, og jeg er tilfreds med at vi nå har fått på plass en avtale om tett samarbeid med våre polske kolleger, sier Nkom-direktør Torstein Olsen.

Det første møtet i samarbeidet skjedde på direktørnivå 26. januar, og den polske delegasjonen ble ledet av UKEs president Marcin Cichy. Avtalen som ble underskrevet, kom i stand etter et forberedende møte mellom UKE og Nkom i Warszawa for ett år siden.