Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom, Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk akkreditering vurderer om det skal etableres eIDAS samsvarsvurderingsorganer i Norge
Sist oppdatert

Nkom, Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk akkreditering vurderer om det skal etableres eIDAS samsvarsvurderingsorganer i Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Norsk akkreditering (NA), et informasjonsmøte for å kartlegge og diskutere behovet for å etablere ett eller flere eIDAS samsvarsvurderingsorganer i Norge.

eIDAS-forordningen ble vedtatt i 2014 og er det nye regelverket i EU som omhandler eID og elektroniske tillitstjenester og vil erstatte lov om elektronisk signatur (esignaturloven) når forordningen blir innført i Norge.

Etter ny kommende lov om eID og elektroniske tillitstjenester skal en tilbyder, før lansering av en kvalifisert tillitstjeneste, fremlegge for tilsynet en samsvarsvurderingsrapport utstedt av et samsvarsvurderingsorgan.

Et slikt samsvarvurderingsorgan må være akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet. Dette står beskrevet i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked, i fortalens punkt 44 (eIDAS-forordningen), jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 765/2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93.

I Norge er det Norsk akkreditering som har denne rollen som nasjonalt akkrediteringsorgan. http://www.akkreditert.no/

I dag er ingen norske firma akkreditert for å kunne gjennomføre en samsvarsvurdering etter eIDAS-forordningen. Myndighetene ønsker derfor å kartlegge behovet for at dette kan etableres i Norge.

Aktørene som er invitert til dette informasjonsmøtet, er de som deltar i Nkoms aktørforum esignatur, samt aktuelle firma som er interessert i å bli akkreditert.

Tid: 22. mars kl. 0900 – 1300

Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge

Program for informasjonsmøte (PDF, 139 kB)