Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom med ny organisering fra 1. mai
Sist oppdatert

Nkom med ny organisering fra 1. mai

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) omstrukturer og tydeliggjør kompetanseområdene i myndighetens arbeid. Sikkerhet og teknologi blir løftet frem i den nye strukturen.

Elisabeth Aarsæther 460

Elisabeth Aarsæther er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nkom er underlagt Samferdselsdepartementet og driver blant annet tilsyn med selskaper som tilbyr post- og teletjenester i Norge. Nkom skal bidra til at brukere over hele landet har tilgang til sikre og fremtidsrettede tjenester, og legge til rette for konkurranse mellom ulike aktører. Etaten har også ansvar for å forvalte frekvenser som blant annet mobilselskapene leier av staten for å utvikle moderne mobiltjenester, og for forvaltningen av telefonnummer og IP-adresser. Nkom har ca. 170 ansatte og har hovedkontor i Lillesand.

Høsten 2017 ansatte Samferdselsdepartementet Elisabeth Aarsæther som direktør i Nkom. Siden har et arbeid med omstrukturering pågått, og resultatet er i hovedsak to overordnete grep:
- Sikkerhet blir en egen avdeling. Avdelingen får ansvar for utredning og analyse av blant annet sikkerhetstilstanden i norske ekomnett, og for tilsyn både av forberedt art og i saker der det er mistanke om brudd på regelverk. EkomCERT er del av avdelingen.

Ny organisering Nkom

Nye Nkom er organisert i fem avdelinger. Lederstillingene i de to nye avdelingene, Sikkerhet og Teknologi, er utlyst. 

- Teknologi blir en egen avdeling. Kvalitetssikringsarbeid og tilsyn med omsetning av utstyr osv., organiseres sammen med miljøet som i dag driver frekvenskontroll. Et mer teoretisk miljø med ansvar for utredninger og internasjonalt arbeid vil være også del av den nye avdelingen.

- Nye avdeling Spektrum skal rendyrke planlegging og tildeling av frekvenser i det norske samfunnet. Ansvaret er omfattende og en rekke store auksjoner er rett rundt hjørnet.
Avdelingsdirektør er John-Eivind Velure.

- Dagens avdeling Marked, som har ansvar blant annet for mobil- og bredbåndsmarkedene, og for postreguleringen, bytter navn til Konkurranse. Avdelingsdirektør er Irene Åmot.

- Dagens administrasjonsavdeling får ansvar for kvalitetssikring av tilskuddsordninger, og bytter navn til Organisasjon. Avdelingsdirektør er Bertil Solheim.

- Med denne strukturen er Nkom bedre rigget for den faglige spissingen og samarbeidet som er nødvendig på vårt myndighetsområde fremover, sier Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther.
- Staben og rammene er uendret, men nye tider krever nye samarbeidsformer og miks av kompetanse, sier hun.

Den nye organiseringen trer i kraft 1. mai.