Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom lanserer ny tjeneste for presentasjon av ekomstatistikk på nett
Sist oppdatert

Nkom lanserer ny tjeneste for presentasjon av ekomstatistikk på nett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samler inn data fra tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Informasjonen publiseres som statistikk etter at den er gjennomgått og kvalitetssikret. Informasjonen beskriver viktige trekk ved utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Hittil er statistikken blitt publisert i form av rapporter to ganger årlig. Nkom gjør nå dataene som samles inn i ekomstatistikken, søkbare for brukerne.

«Ekomstatistikken» benyttes som navn på tjenesten.

Nkoms ekomstatistikk er viktig for at samfunnet skal være best mulig opplyst om utviklingen innen elektroniske kommunikasjonstjenester. Tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester og en rekke samfunnsaktører benytter statistikken i sin markedsovervåking og i særskilte analyser. Nkom bruker innsamlede data i vurdering av markedsutviklingen og som grunnlag for regulering av nett- og tjenestetilbyderne.

Statistikken omfatter data om bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester hos forbrukere og bedrifter som har et direkte forhold til tilbyder, såkalte sluttbrukere. Tjenestene omfatter blant annet fasttelefoni, mobiltjenester, bredbånd og overføring av TV-signaler. For hver tjeneste er det informasjon som beskriver utviklingen i antall abonnement, omsetning og trafikkvolumer der det er relevant. Statistikken omfatter også markedsandeler for tilbyderne av de enkelte tjenestene.

Ekomstatistikken på nett gir brukerne anledning til å søke i tilgjengelige data og finne ønsket statistikk i form av figurer, tabeller eller forklarende tekst. Valgte figurer eller tabeller kan kopieres eller lastes ned. Brukeren kan også laste ned hele datasett som omhandler utviklingen for de enkelte tjenestene over en årrekke. I slike datasett inngår opplysninger som den enkelte tilbyder har sendt inn til Nkom og som brukeren kan benytte for å lage egne statistikker eller analyser.

Det er i tråd med myndighetenes ønske å gjøre åpne offentlige data tilgjengelig for deling og gjenbruk. Åpne data kan ha verdi for næringsliv, myndigheter og offentlig forvaltning, forskere og samfunnet for øvrig.

«Ekomstatistikken» vil gi bedre og raskere tilgang til informasjon om utviklingen for de enkelte elektroniske kommunikasjonstjenestene. Data som er tilgjengelig på «ekomstatistikken» omfatter informasjon som den enkelte bruker også i dag kan få tilgang til ved å anmode Nkom om innsyn, jfr. offentlighetslovens regler om dette.