Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom ilegger gebyr for manglende varsling
Sist oppdatert

Nkom ilegger gebyr for manglende varsling

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak om overtredelsesgebyr mot TeliaSonera, Tele2 og Network Norway. Manglende varsling ved utfall er bakgrunnen.

Tilbydernes varslingsplikt ved utfall i egne nett er en sentral plikt. Varslingen skal sikre samfunnets og myndighetenes mulighet til å gjøre nødvendige tiltak for å sikre liv og helse, finne alternative kommunikasjonsløsninger og informere befolkningen.

Viktigheten av varsling er økende etter hvert som samfunnet blir stadig mer avhengig av elektroniske kommunikasjonstjenester. Informasjon om utfall er viktig for koordinering med og videre varsling til myndighetsorganer med beredskapsansvar for andre sektorer.

Nkom ilegger TeliaSonera NOK 110 000 i overtredelsesgebyr for manglende varsling 11. juli 2014. Feilen som da oppstod i TeliaSoneras nett, førte til at ingen av selskapets kunder i utlandet hadde tilgang til mobile tjenester. TeliaSonera har også tidligere unnlatt å varsle ved utfall. Nkom anser at disse hendelsene avdekket manglende evne i TeliaSonera til å etterleve forskriftens krav til varsling.

Tele2 og Network Norway er ilagt overtredelsesgebyr for manglende varsling 28. september 2014. Feilen fikk store konsekvenser for begge selskapenes kunder, som var uten tjenester i flere timer. Network Norway er ilagt NOK 90 000 i overtredelsesgebyr for manglende varsling av denne hendelsen. Tele2 er ilagt NOK 80 000 i overtredelsesgebyr for manglende varsling av den samme feilen.