Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom har påbegynt ny analyse av konkurransen i mobilmarkedet
Sist oppdatert

Nkom har påbegynt ny analyse av konkurransen i mobilmarkedet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har startet arbeidet med ny analyse av konkurransen i mobilmarkedet. Målet er nytt vedtak i 2019. Aktørene inviteres nå til å gi innspill til vurderingen.

I den gjeldende reguleringen av det norske mobilmarkedet fra 2016, er Telenor ASA utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling. Dette fordi selskapet over lang tid har hatt en sterk og stabil markedsposisjon i det norske mobilmarkedet, med omtrent halvparten av mobilabonnentene som kunde enten direkte hos Telenor eller hos en av merkevarene som Telenor eier. Telenor er pålagt flere regulatoriske forpliktelser som skal avhjelpe konkurranseproblemer i markedet og legge til rette for bærekraftig konkurranse.

Reguleringen revurderes jevnlig for å være oppdatert og i takt med markedsutviklingen. Nkom har derfor startet arbeidet med på nytt å vurdere om det er behov for regulering av mobilmarkedet etter ekomloven, og om en eller flere aktører har sterk markedsstilling som krever særskilte regulatoriske tiltak. Resultatet av et slikt arbeid er at reguleringen kan videreføres, endres eller opphøre.

Spørre markedet
Første steg i arbeidet er å innhente informasjon fra aktørene i markedet. Informasjonsinnhentingen er bred og dekker alle deler av analysen Nkom skal gjennomføre. I praksis vil mobilselskapene i det norske markedet få tilsendt et omfattende spørreskjema, der de blir bedt om å gi sitt syn på dagens regulering og fremtidig reguleringsbehov. Andre aktører, for eksempel forbrukerinteresser, er også velkommen til å spille inn synspunkter.

Nkom baserer sin regulering på felleseuropeiske regler. Når all informasjon er vurdert og Nkom har gjennomført nye markedsanalyser, blir den oppdaterte analysen sendt på nasjonal høring. Høring og varsel om vedtak er planlagt til våren 2019. Deretter må EFTA's overvåkningsorgan (ESA) konsulteres før et vedtak kan fattes.

Spørsmålene som Nkom stiller til markedsaktørene er tilgjengelige her:

Spørsmål til aktørene

Dokumenter og informasjon knyttet til prosessen vil fortløpende bli publisert på denne siden: https://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/anbefaling-2004/marked-15