Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom har kommentert på høring om mobilregulerte soner
Sist oppdatert

Nkom har kommentert på høring om mobilregulerte soner

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 4.desember i fjor ut et forslag om endring i politiloven og ekomloven på høring, der det foreslås å åpne for at politiet blant annet kan opprette mobilregulerte soner (støysending og identitetsfanging) i forebyggende øyemed.

Nkom ser behovet for å kunne benytte støysending som virkemiddel for å avverge for eksempel utløsning av eksplosiver, men det er viktig at slike tiltak ikke benyttes i større grad enn absolutt nødvendig. Støysending vil kunne hindre eller forstyrre annen legitim kommunikasjon eller virksomhet, noe som potensielt også vil være til fare for liv og helse og kunne redusere samfunnets mulighet til å reagere adekvat i krisesituasjoner.

Forslaget vi har kommentert på går langt i å åpne for støysending og bruk av falske basestasjoner, også i tilfeller der det ikke er konkrete holdepunkter for at noe straffbart kommer til å skje. Nkom mener derfor at vilkårene for når disse virkemidlene kan brukes, bør være mer spesifikke enn det som er foreslått.

Hva gjelder lovlig bruk av falske basestasjoner, har dette til nå vært definert som kommunikasjonskontroll med tilhørende krav til godkjenning fra retten og andre rettssikkerhetsgarantier. Forslaget innebærer et steg bort fra dette regimet, ved at politiet skal kunne bruke metoden forebyggende, og uten godkjenning fra retten. Nkom har i sitt høringssvar pekt på at et slikt steg ikke bør tas uten svært gode grunner, og at konsekvensene da bør utredes i større grad enn det er gjort.