Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom har fastsatt endringer i fribruksforskriften
Sist oppdatert

Nkom har fastsatt endringer i fribruksforskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i tidsrommet 25. mars til 14. mai 2018 offentlig høring av forslag til endringer i fribruksforskriften. Nkom har vurdert høringssvarene og har på bakgrunn av disse gjort enkelte justeringer i forhold til det utsendte forslaget.

Endringsforskriften endrer fribruksforskriften og trådte i kraft 1. juli 2018. De fleste endringene er gjennomført som følge av europeisk frekvensharmonisering.

Nkom har gjennomgått innspill og merknader mottatt i høringsrunden, og disse har ført til følgende endringer som avviker fra forslaget som ble sendt til høring:

  • I § 2a andre ledd er formuleringen endret til: «Når det i denne forskrift henvises til en standard som ikke er publisert i EU-tidende under Radio Equipment Directive 2014/53/EU, menes ETSI-publiserte versjoner av standarden.»
  • I § 14 første ledd punkt f er det lagt til følgende fotnote angående frekvensbåndet 1492–1518 MHz: "Frekvensbåndet planlegges harmonisert i Europa for bruk til mobile tjenester og vil da ikke lenger være regulert i fribruksforskriften."

Endringsforskriften er publisert på Lovdata: Forskrift om endring i forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften).

Den oppdaterte fribruksforskriften er publisert på Lovdata: Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)