Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom forsterker arbeidet med fiberutbygging og sikkerhet
Sist oppdatert

Nkom forsterker arbeidet med fiberutbygging og sikkerhet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil i 2019 styrke både tilrettelegging for fiberutbygging og arbeidet med sikkerhet i bransjen for elektronisk kommunikasjon. Bredbåndsdirektivet skal implementeres, og dette krever mer kompetanse.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 at Nkom skal styrkes med 11 årsverk. Satsingen kommer i forbindelse med implementering av bredbåndsdirektivet i norsk rett, der både informasjonspunkt for infrastruktur, tvisteløsning og nye tilsynsoppgaver blir viktig. Regjeringen foreslår å bevilge 15,7 millioner kroner til dette arbeidet, som innebærer både nasjonal koordinering, utvikling av systemer og rekruttering av ny kompetanse.

Også tilsynet med såkalte tillitstjenester over internett styrkes, og det samme gjelder arbeidet med neste generasjon nødnett, der Nkom jobber sammen med DSB for å utrede valg av konsept for tjenesten.

Nkoms hovedkontor skal etablere bedre og mer robust infrastruktur for grunnleggende tjenester, og blant annet skal ny nødstrømløsning på plass.

Totalt foreslår regjeringen en økning i Nkoms økonomiske fullmakt til drift- og investering på ca. 26 millioner kroner.

- Regjeringens forslag åpner muligheten for at vi med tyngde kan ta fatt på de viktige oppgavene som kommer med det nye regelverket for bredbånd, sier Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther.
- I dag er sikre løsninger det aller viktigste både for næringsliv, myndighet og enkeltpersoner, og regjeringen innstiller på at Nkom får styrket arbeidet også på dette området. Det, sammen med at blant annet programmet for forsterket elektronisk kommunikasjon på værutsatte steder videreføres. Bredbåndsstøtteordningen, pilot for alternativt kjernenett og pilot for fiberkabler til utlandet videreføres også, og dette er positive signaler for ekom-Norge, sier hun.