Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom fastsetter sektoravgifter og gebyr for 2017 etter ny forskrift
Sist oppdatert

Nkom fastsetter sektoravgifter og gebyr for 2017 etter ny forskrift

Ny forskrift om sektoravgifter og gebyrer til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) var på høring fra juli til september i 2016. Den nye forskriften vil tre i kraft etter at Stortinget har fastsatt endringer i ekomloven, jf. Prop. 157 LS (2015-2016). Det er ventet at dette skjer i løpet av februar 2017.

Snarest etter det vil Samferdselsdepartementet fastsette ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nkom. Deretter starter Nkom arbeidet med utfaktureringen av sektoravgifter og gebyrer, og deler av denne utfaktureringen vil i 2017 derfor foregå litt senere på året enn det som er vanlig. Beregning av sektoravgifter og gebyrer for 2017 vil for øvrig i sin helhet foregå etter ny forskrift.

For 2017 har regjeringen styrket bevilgningen til arbeidet innenfor postområdet (som følge av liberalisering av postmarkedet og ny postlov), regelverket for jordsatelittstasjoner og arbeidet med sikkerhet og beredskap/CSIRT. Sammen med pris- og lønnsvekst gjør dette at nivået på sektoravgifter og gebyrer samlet øker med 11-12 mill. kr fra 2016 til 2017.

For virksomheter som pr i dag ikke betaler pensjonspremie til Statens pensjonskasse, har regjeringen fra og med 2017 innført en forenklet modell for premiebetaling. Nkoms utgifter til dette er estimert til 13 mill. kr i 2017. For 2017 inngår ikke pensjonsutgiftene som en del av grunnlaget for fastsettelse og sektoravgifter og gebyrer.