Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom bereder grunnen for å unngå nummermangel
Sist oppdatert

Nkom bereder grunnen for å unngå nummermangel

Det er en betydelig utvikling innen kommunikasjonstjenester, med nye aktører og større grad av samvariasjon og overlapp mellom fast- og mobilnett. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurderer ulike tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer for forvaltningen av nummerressurser. Nå inviteres interesserte aktører til å komme med innspill angående mulige tiltak for å sikre tilstrekkelige nummerressurser i fremtiden.

Nkom skal fremme konkurranse og innovasjon, men samtidig sikre like vilkår for sammenlignbare aktører. Nkom skal også sikre en effektiv forvaltning som gir tilbydere likeverdig og nødvendig tilgang til aktuelle nummerressurser. Nkoms praksis skal ikke være til hinder for utvikling av tjenester, men skal også sikre at en rekke ulike hensyn blir ivaretatt.

Nkom har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å vurdere muligheten for innføring av tjenesteportabilitet for nummer i den norske nummerplanen.

Mobilnummer er en meget begrenset ressurs, og derfor er det spesielt viktig at denne forvaltes på en bærekraftig måte. Derfor må tiltak planlegges tidlig, både når det gjelder hvilke tiltak som bør/kan iverksettes og når disse eventuelt skal gjennomføres.

Nkom har derfor henvendt seg til aktuelle interessenter, og skissert enkelte potensielle løsninger for å unngå fremtidig mangel på nummer i det norske markedet. Henvendelsen inkluderer en del konkrete spørsmål, som Nkom ber om svar på innen 7. november 2016.

Nummer er en svært viktig ressurs for innovasjon og utvikling. For å få et best mulig informasjonsgrunnlag, inviterer Nkom derfor også andre interesserte aktører til å svare på spørsmålene og komme med innspill i saken. Disse sendes til firmapost@nkom.no og merkes «Tiltak for å unngå mangel på nummerressurser, saksnummer 1605110».