Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom ber ESA vurdere utkast til vedtak – terminering av tale i mobilnett
Sist oppdatert

Nkom ber ESA vurdere utkast til vedtak – terminering av tale i mobilnett

Nkom har sendt utkast til vedtak vedrørende terminering av tale i mobilnett til ESA. Nkom legger opp til at prisene for terminering i mobilnett skal reduseres gradvis. I dag er prisen maks 6,5 øre per minutt, og fra 1. januar 2020 skal prisen være maks 3,2 øre per minutt. Utkastet til vedtak gjelder selskapene Com4, Get, ICE, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia.

Hva er terminering og hvorfor er regulering nødvendig?

Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe den til kunder i sitt eget nett. Alle tilbydere av terminering har monopol på terminering i eget mobilnett. Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye priser for samtaler til mobilnett.

Foreslått regulering

Utkast til vedtak er basert på oppdatert markedsanalyse og oppdatert LRIC-modell for kostnadsberegninger. Tilbyderne blir pålagt særskilte forpliktelser, herunder plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger om samtrafikk på ikke-diskriminerende betingelser, offentliggjøring av samtrafikkpriser og følgende pristaksregulering:

Gjeldende maksimalpris

Fra 1. mars 2018

Fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2020

6,5 øre

5,4 øre

4,3 øre

3,2 øre

Nkom gjennomførte i perioden 22. august til 19. september 2017 nasjonal høring av varsel om vedtak i termineringsmarkedene. Ved notifikasjon til ESA opprettholder Nkom konklusjonene fra varselet.

Prosedyre

Utkast til vedtak sendes til ESA i henhold til konsultasjonsprosedyren som er spesifisert i ekomloven § 9-3. ESA og andre berørte myndigheter i EØS-området har frist på én måned etter konsultasjonsprosedyrens start til å kommentere utkast til vedtak. Regelverket krever at vedtakene skal være harmoniserte, og skal tolkes og implementeres på tilnærmet lik måte i hele EØS-området. ESA vil være bindeleddet for Norge med hensyn til harmonisering med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter og EU-kommisjonen.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding til utkastet, vil Nkom fatte vedtak med eventuelle endringer, med mindre ESA krever at utkastet trekkes tilbake. ESA har ikke plikt til å vurdere innspill fra nasjonale aktører i sin konsultasjonsprosedyre. Det er heller ikke mulig å gi innspill til Nkom i forbindelse med denne konsultasjonen.

Mer informasjon om prosessen finnes på ESAs hjemmesider: http://www.eftasurv.int/internal-market-affairs/notifications/

Utkast til vedtak med vedlegg samt notifikasjonsskjema til ESA er tilgjengelig her.