Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom anbefaler at 2,1 GHz-båndet brukes til mer kapasitet for mobilt bredbånd
Sist oppdatert

Nkom anbefaler at 2,1 GHz-båndet brukes til mer kapasitet for mobilt bredbånd

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nylig anbefalt Samferdselsdepartementet (SD) at de ledige ressursene i 2,1 GHz-båndet anvendes til mobilt bredbånd og gjøres tilgjengelig for bruk i kommersielle offentlige mobilnett. Anbefalingen er offentliggjort på Nkoms hjemmeside.

Nkom publiserte 6. juni 2017 en offentlig høring om bruken av frekvensbåndet 1920-1980/2110-2170 MHz (2,1 GHz-båndet), herunder om båndet kan og bør benyttes for å legge til rette for å bedre mobildekningen innendørs. Høringsfristen gikk ut 21. juli 2017, og Nkom mottok totalt 14 høringsinnspill.

Etter en helhetsvurdering har Nkom i sin anbefaling til SD kommet til at de ledige ressursene i 2,1 GHz-båndet ikke bør avsettes spesielt til bedring av innendørs mobildekning, men at de tildeles på ordinært vis som teknologi- og tjenestenøytrale spektrumstillatelser slik det fremgikk av Nkoms opprinnelige utlysning av ressursene 6. desember 2016.

I begrunnelsen har Nkom blant annet lagt vekt på at den anbefalte løsningen legger til rette for en mest mulig effektiv utnyttelse av frekvensressursene. Videre er det lagt vekt på at 2,1 GHz-båndet er et viktig kapasitetsbånd for mobiloperatørene samt at det allerede i dag eksisterer alternative løsninger for å bedre mobildekningen innendørs. En offentlig versjon av Nkoms anbefaling til SD er nå gjort tilgjengelig og kan leses på Nkoms hjemmeside.

Nkom vil legge ut nærmere informasjon på våre nettsider om den videre tildelingsprosessen så snart SD har fattet en endelig avgjørelse vedrørende bruken av 2,1 GHz-båndet.