Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom ønsker innspill til endrede markedsdefinisjoner i bredbåndsmarkedene
Sist oppdatert

Nkom ønsker innspill til endrede markedsdefinisjoner i bredbåndsmarkedene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har startet arbeidet med nye analyser i bredbåndsmarkedene. Dette gjelder markedene for full og delt tilgang til faste aksessnett (marked 4), bredbåndsaksess (marked 5) og overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s (marked 6). Nkom ber aktørene gi innspill til endrede definisjoner for de aktuelle grossistmarkedene.

Nkom gjennomfører markedsanalyser med utgangspunkt i forhåndsdefinerte markeder som fremkommer av EFTAs overvåkningsorgans (ESAs) Anbefaling om relevante markeder. Den gjeldende ESA-Anbefalingen fra 2008 samsvarer med EU-kommisjonens Anbefaling fra 2007. EU-kommisjonen kom imidlertid med en revidert Anbefaling i 2014, der definisjonene av grossistmarkedene for fast aksess er noe endret sammenlignet med definisjonene som ligger til grunn for Nkoms gjeldende vedtak i marked 4, 5 og 6.

ESA har foreløpig ikke ferdigstilt en tilsvarende revisjon av sin Anbefaling, men har sendt et utkast til revidert Anbefaling på høring. ESAs utkast til revidert Anbefaling samsvarer med EU-kommisjonens Anbefaling fra 2014. Når Nkom nå skal arbeide med nye markedsanalyser for grossistmarkedene for fast aksess, er det derfor naturlig å ta utgangspunkt i EU-kommisjonens Anbefaling fra 2014. Nkoms markedsanalyser skal foretas i et fremadskuende perspektiv. Nkom legger til grunn at revidert ESA-Anbefaling vil foreligge innen vi fatter nye vedtak i disse markedene.

Nkom har laget et høringsnotat der vi gir utfyllende informasjon om de endrede markedsdefinisjonene, og stiller spørsmål som aktørene inviteres til å besvare. Høringsnotatet er sendt til noen av de største aktørene i markedet, men øvrige aktører må også gjerne gi innspill.

Vi ber om at eventuelle kommentarer og svar på spørsmålene i høringsnotatet sendes til firmapost@nkom.no med kopi til seksjonssjef Daniel Hegland (dhe@nkom.no) og seniorrådgiver Einar Meling (eim@nkom.no) innen 14. mars 2016.