Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom ønsker ekomsatsing i Nasjonal transportplan velkommen
Sist oppdatert

Nkom ønsker ekomsatsing i Nasjonal transportplan velkommen

For første gang setter elektronisk kommunikasjon et eget, tydelig fotavtrykk i Nasjonal transportplan. Mer arbeid med blant annet alternativt kjernenett står på planen, og Nkom er positive både til dette og til at ekom infrastruktur omtales sammen med annen infrastruktur.

Elektronisk infrastruktur som mobil- og bredbåndsnett er like viktig for samfunnet som veger, baner og luftfart. Den er også grunnlaget for at både næringslivet og det offentlige skal levere de tjenestene samfunnet forventer.

- I likhet med samferdselsministeren, er også Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) teknologioptimister. Jeg er rett og slett begeistret for at ekom endelig har fått et selvstendig, dog lite fotavtrykk i planen (NTP). Slik samfunnet utvikler seg, vil dette avtrykket vokse seg mye større fremover, sier direktør Torstein Olsen.

 - Vi har de aller beste forutsetninger for smarte mobilitetsløsninger i Norge. For første gang inkluderer NTP nå ekomnett som en nødvendig del av en framtidsrettet transportsektor. Det er velkomment at det avsettes midler i NTP til enda mer robuste elektroniske kommunikasjonsnett, og en finansiell plan på 80 mill. kr. for videre utredning av alternativ kjerneinfrastruktur, er særlig bra. Nkom leverer i disse dager en første rapport om dette temaet, sier Olsen.

Torstein Olsen er medlem i det nyopprettete Mobilitets- og teknologirådet, som skal gi regjeringen råd blant annet om bruken av «teknologimilliarden» som er avsatt i NTP.

- Det er et spennende oppdrag. Likevel vil jeg peke på det både stat og kommune kan gjøre helt uavhengig av både råd og planer: være en aktiv innkjøper som setter tydeligere krav til sikre og robuste tjenester når de kjøper ekomtjenester. Der er det mye å gå på, sier Olsen.

Lenke: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-skal-bli-en-teknologivinner-pa-transport/id2548585/