Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Ni av ti droner har mangler
Sist oppdatert

Ni av ti droner har mangler

En stor europeisk markedskontroll av droner viser at nesten alle testete modeller har tekniske mangler, er feilmerket eller har mangler i dokumentasjon. Nkom ber importørene være nøye med hvilke droner de tar inn til landet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med at omsetning av radio- og teleterminalutstyr er i samsvar med felles europeisk regelverk gjennom systematisk markedskontroll.

I 2015 har Nkom deltatt i en felles europeisk kontrollkampanje av alt fra profesjonelle droner til «leketøy». 79 modeller ble kontrollert. Kampanjen foregikk fra januar til og med mai, og rapporten er offentliggjort på Kommisjonens nettsider.

- Resultatene viser at hele 92 prosent av de testete modellene har mangler, sier senioringeniør Paul-Erling Lia i Nkom.

Resultatene ble lagt frem og godkjent på det siste møtet i samarbeidsforumet R&TTE ADCO, i november i Nice. R&TTE ADCO står for Group of administrative cooperation under Radio- og teleterminaldirektivet (R&TTE-direktivet).

I dette forumet møtes tilsynsmyndighetene i Europa for å drøfte felles problemstillinger, samkjøre reaksjoner og samarbeide om markedskontrollkampanjer.

Øke bevisstheten

Dronene som er testet, har mangler på flere ulike områder. Resultatene viser at 51 prosent av dronene har tekniske avvik. Dersom mangler i merking eller i medfølgende dokumentasjon også tas med, ble det funnet avvik på 92 prosent av de kontrollerte dronene.

- Dette er et høyt tall. Vi oppfordrer derfor norske importører til å være mer bevisste de kravene som stilles til radioutstyr, sier Lia.

- Importører og forhandlere er forpliktet til å forsikre seg om at utstyret de selger, faktisk er laget for det europeiske markedet. De må sjekke at utstyret er CE-merket og at det følger med samsvarserklæring der produsenten erklærer samsvar med R&TTE-direktivet, tilføyer han.

Markedskontrollen ble gjennomført i samarbeid med 16 europeiske land. De enkelte modellene ble fordelt mellom landene etter hvilke produsenter og typer de enkelte myndighetene valgte å kalle inn til kontroll.

Nkom kontrollerte tre droner og resultatet av disse kontrollene er publisert på vår hjemmeside.

Det var spesielt fokus på å teste om utstyret tilfredsstilte kravene til effektiv bruk av frekvensspekteret. Dette innebar blant annet at utstyret ble sjekket for om det brukte lovlige frekvenser, at det ikke hadde for høy utgangseffekt og at det ikke forstyrret annet utstyr.

Sikkerhet og bruk

Bruken av droner har økt betydelig de siste årene. Dronene skal være sikre å bruke, de skal ikke forstyrre annet utstyr og de må ha god nok immunitet, slik at de ikke blir forstyrret av annet utstyr. Dronene må heller ikke forstyrre viktige funksjoner og tjenester.

- Det er særlig viktig at droner ikke forstyrrer eller truer lufttrafikken, sier Lia.
I Norge har Luftfartstilsynet ansvaret for operasjonelle krav til droner. For eksempel er det i utgangspunktet ikke lov til å fly «beyond line of sight».

Dersom droner brukes til kommersielle formål, må man ha tillatelse fra Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet holder for tiden på med å revidere det operative regelverket.

- Det har vært en del uheldige tilfeller - blant annet under brannen i Lærdal, hvor droner forstyrret redningsarbeidet.

- I sommer var det også et tilfelle der en som opererte en drone, mistet radioforbindelsen med den, slik at den faktisk fløy gjennom et vindu på politistasjonen i Arendal, avslutter senioringeniør Paul-Erling Lia.