Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nasjonalt Internet Governance Forum 2015
Sist oppdatert

Nasjonalt Internet Governance Forum 2015

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til nasjonalt Internet Governance Forum (IGF) og debatt om fremtidens Internett. Konferansen finner sted på Litteraturhuset i Oslo 25. november, og er åpen for alle interesserte.

Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet og Kripos samt en rekke andre private og offentlige aktører, deltar når Nkom for femte gang inviterer til nasjonalt IGF.

Fremtidens Internett

Måten vi bruker Internett på er i konstant forandring, og påvirker alle samfunnsområder. Nasjonalt Internet Governance Forum er en konferanse om juridiske og politiske problemstillinger knyttet til forvaltning av Internett nasjonalt og internasjonalt.

Konferansen åpnes av statssekretær Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet.

Kripos vil fortelle om politiets utfordringer med et Internett i stadig endring som fører med seg stadig nye metoder for å begå kriminalitet. Spørsmålet vi ønsker å få besvart er om tradisjonelle politimetoder fungerer også på Internett.

Det norske toppdomenet .no forvaltes av Uninett Norid, og advokat Ann-Cathrin Marcussen vil snakke om hvordan de kan reagere dersom norske domener brukes som kanal for ulovlig aktivitet på nett. Hva slags ansvar forvaltere av infrastruktur har i forhold til ulovlig aktivitet på Internett vil også bli belyst.

Internett styres i dag fra USA. I 2014 ble det besluttet å overføre styringen av Internettets grunnleggende funksjoner til ICANN og «det globale internettsamfunnet» i en såkalt flerinteressentmodell («multistakeholder model»). Seksjonssjef Ørnulf Storm i Nkom vil fortelle om dette og si noe om hva som var temaer på det internasjonale IGF som ble arrangert i Brasil tidligere i år.

Fagdirektør Bjørn Svenungsen fra Utenriksdepartementet vil snakke om Internett i et internasjonalt politisk perspektiv. Han vil komme inn på toppmøtet FN arrangerer i desember om den globale utviklingen innen Internett og IKT de siste ti år, og om det finnes områder verdenssamfunnet må prioritere spesielt i årene fremover.

Til slutt vil professor Lee Bygrave ved Universitetet i Oslo snakke om privatiseringen av Internett gjennom en ny selskapsform og nye juridiske sikkerhetsmekanismer.

IGF

Internet Governance Forum (IGF) ble opprettet av FNs generalsekretær i 2005 for å skape en plattform for dialog og erfaringsutveksling mellom alle interesserte grupper; offentlige myndigheter, offentlige og private organisasjoner, næringsliv og universitets- og forskningsmiljøer om sentrale spørsmål knyttet til styringen av Internett (Internet Governance). SD og Nkom representerer norske myndigheter i det internasjonale IGF.

Seminaret er gratis og åpent for alle og holdes på Litteraturhuset i Oslo 25. november fra kl. 09.00 til 13.30, inkludert lunsj.

Påmelding til seksjonssjef Ørnulf Storm på: ornulf.storm@nkom.no.