Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fastsatt endringer i forskrift om maritimt radioutstyr
Sist oppdatert

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fastsatt endringer i forskrift om maritimt radioutstyr

Fra 14. august 2015 gjelder nye krav til konstruksjon, produksjon, import og omsetning av radioutstyr for bruk om bord i skip som skal ha sikkerhetssertifikat i henhold til den internasjonale konvensjonen av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, SOLAS-konvensjonen.

Importører, distributører, produsenter og tekniske kontrollorganer må fra denne dato forholde seg til kravene i den endrede forskriften.

Forskriften oppdateres løpende for å være i samsvar med gjeldende europeisk regulering. Nkom gjennomførte i tidsrommet 27. mai til 31. juli 2015 offentlig høring av forslag til endringer i forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr. Høringsinstansene hadde ingen merknader til høringen. 

Forskriftsendringen ble fremmet med bakgrunn i nytt Kommisjonsdirektiv 2014/93/EU.

I forskriften er det gjort følgende endringer:

  • I forskriften § 2 om definisjoner og forkortelser som gjelder EF-typeprøvingssertifikat er det gjort en tilføyelse av direktiv 2014/93/EU.
  • Det er også foretatt endringer i forskriften § 17 om overgangsordninger, slik at denne følger overgangsbestemmelsen i artikkel 2 i direktiv 2014/93/EU.
  • Videre er det gjort endringer i vedlegg 1 tilsvarende de endringene som følger av direktiv 2014/93/EU. Endringene relaterer seg til endring av kommentarene i vedlegget. Sist er listene over utstyr som det finnes prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter og for utstyr som ikke har slike prøvingsstandarder oppdatert i henhold til direktivet