Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Lavere mobilregning på reise i EØS-området
Sist oppdatert

Lavere mobilregning på reise i EØS-området

Fra 1. juli 2014 reduseres igjen maksimalprisene for samtaler, SMS og datatrafikk når du er på reise i EØS-landene. Særlig for datatjenester har prisreduksjonene de siste årene vært store. Post- og teletilsynet mener forbrukere nå i langt større grad enn før kan bruke mobilen på reise i Europa, uten frykt for sjokkerende høye regninger.

For samtaler hjem til Norge eller et annet EØS-land, når du er på reise i EØS-området, skal prisen fra 1. juli 2014 ikke overstige 1,96 kroner per minutt. Å motta en samtale når du er på reise skal ikke koste mer enn 51 øre per minutt. En SMS skal ikke koste mer enn 62 øre.

Bruk av datatjenester i utlandet har tradisjonelt vært kostbart. Disse prisene er nå kraftig redusert innenfor EØS. Fra 1. juli 2014 halveres maksimalprisen per MB fra 4,23 kroner til 2,06 kroner. Før reguleringen av datapriser trådte i kraft i 2012, varierte disse prisene mellom land, tilbydere og abonnement. For kun få år siden varierte prisene fra rundt 20 kroner til over 100 kroner per MB i enkelte land.

Prisen for en MMS skal ikke overstige prisen for én MB.

Datasperre

Uansett hvor du er på reise (også utenfor EØS), skal du bli varslet av din tilbyder når dataforbruket ditt når 80 prosent av den pålagte sperregrensen på rundt 500 kroner. Når sperregrensen nås, skal din tilbyder avslutte datatjenesten og faktureringen, forutsatt at du ikke aktivt gir beskjed om at du ønsker å fortsette datagjestingen. Denne mekanismen gir deg god trygghet for å bruke mobiltelefonen også til datatjenester, uten å risikere såkalt fakturasjokk.

Dersom du sier ja til å fortsette datagjestingen, kan du hos flere tilbydere velge nye sperregrenser. Dersom dette ikke tilbys, bør du være ekstra påpasselig med egen databruk ut over den angitte sperregrensen.

I enkelte land utenfor EØS kan det være vanskelig å tilby denne sperretjenesten. I slike tilfeller skal du få beskjed om dette via SMS når du ankommer landet.

Land som omfattes av maksimalprisreguleringen

Fra april i år ble Kroatia medlem av EØS og maksimalprisreguleringen gjelder dermed også når du er på reise dit. Dermed gjelder maksimalprisene i alle de 28 EU-medlemslandene: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland (inkl. Åland), Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike, samt EFTA-landene Island og Liechtenstein. I tillegg gjelder prisene Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana og Réunion, samt Asorene, Madeira og Kanariøyene.

Datapakker

Mange tilbydere har også pakkeløsninger som kan være lønnsomme å velge, avhengig av hvor mye datatrafikk du bruker. Dette er gjerne dagpakker eller ukespakker som i gjennomsnitt vil gi priser under det regulerte prisnivået. Når pakken er brukt opp, stopper muligheten til å bruke datatjeneste, med mindre du kjøper en ny pakke. Ofte vil du få SMS-varsling om slike tilbud når du ankommer ditt reisemål, men det kan i tillegg være lurt å undersøke prisene på din tilbyders nettside før du reiser utenlands i sommer.

Flere tilbydere har spesielle pristilbud for reiser i Norden, både når det gjelder tale, SMS og datatjenester. Det kan være lurt å undersøke disse før du reiser til et av de nordiske landene.

Mobiltelefon om bord på ferger og cruiseskip

Post- og teletilsynet ber forbrukere være oppmerksomme på at egne priser gjelder om bord på ferger og cruiseskip. Disse har ofte egne GSM-nett om bord, som tas i bruk i fartøy fra og med 2 nautiske mil (ca. 3,7 km) utenfor grunnlinjen. Dette nettet benytter satellittkommunikasjon for å kommunisere med nettverkene på land, og dette gjør det betydelig dyrere å bruke telefonen enn når man er tilkoplet fastlandsnettverk. EUs krav til maksimalpriser, prisinformasjon og sperretjeneste gjelder ikke om bord på ferger og cruiseskip. Du bør derfor undersøke med din tilbyder hvilke priser som gjelder når du er om bord.