Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Langtidsmålinger av stråling fra elektronisk kommunikasjon
Sist oppdatert

Langtidsmålinger av stråling fra elektronisk kommunikasjon

I et helt eget prosjekt, gjennomfører Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samarbeid med Statens strålevern langtidsmålinger av stråling fra mobilmaster og annen elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å kartlegge om og hvordan nivåene endrer seg over år. Den første rapporten ble publisert under Nkoms Frekvensforum i dag, 7. september.

Rapporten indikerer at innføring av nye systemer, som for eksempel ny mobilteknologi i nye frekvensbånd (4G) ikke nødvendigvis fører til økt totaleksponering av stråling. Jevnt over ligger utendørsnivåene av stråling under tre promille av de offisielle grenseverdiene.

Nkom gjennomfører målinger på en rekke steder i Kristiansand, som er valgt fordi byen representerer en typisk norsk, større by med mye aktivitet. Målingene skjer hver tredje måned etter samme metode og på samme sted. Resultatene leveres til Statens strålevern, som analyserer dem. Prosjektet vil fortsette i flere år fremover.

Rapporten kan leses i sin helhet her. (PDF, 3 MB)