Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Kraftig vekst i mobildata i Norden og Baltikum, men lavest i Norge og Litauen
Sist oppdatert

Kraftig vekst i mobildata i Norden og Baltikum, men lavest i Norge og Litauen

Innbyggerne i de nordiske og baltiske landene tar i bruk stadig flere og mer kapasitetskrevende mobiltjenester, og datakonsumet øker sterkt. Finner bruker fem ganger så mye mobildata som nordmenn. Dette viser en rapport som nordiske og baltiske myndigheter har utarbeidet.

Regulatørene av elektroniske kommunikasjonstjenester i de nordiske og baltiske landene (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge) utarbeider årlig en rapport som viser sentrale utviklingstrekk for elektroniske tjenester. Nå er rapporten for 2014 klar.  

Bruken av mobildata øker betydelig i alle land, samtidig som veksten i antall mobilabonnement er i ferd med å flate ut. For Norges del er bruken av mobildata i 2014, målt i antall Gbyte, omtrent dobbelt så høy som i 2013. Alle land har de siste årene hatt en betydelig utbygging av mobilnett for 4G, og dette er én viktig forklaring på den store økningen i databruken. Det er likevel stor forskjell mellom landene i omfanget av databruk over mobilnett. I Norge ligger gjennomsnittet på om lag 1 Gbyte per innbygger per måned, og blant landene i denne sammenligningen er det bare i Litauen at mobildatabruken er lavere. I Sverige og Finland er nivået henholdsvis tre og fem ganger så høyt som i Norge.

Bredbånd

Det er også vekst i antall abonnement for fast bredbånd i alle land. Danmark og Norge har gjennomgående flere abonnement i forhold til innbyggertallet enn tilfellet er i de andre landene. I Norge økte antall abonnement for fast bredbånd med om lag 70 000 i 2014. Fiber utgjør en økende andel av antall abonnement for fast bredbånd. I Norge er fiberandelen om lag 30 prosent, mens den er over 40 prosent i Sverige og noe over 20 prosent i Danmark og Finland. Latvia og Litauen har begge over 50 prosent fiberandel.
Bortimot 15 prosent av innbyggerne i Norge og Danmark har bredbånd med mer enn 30 Mbit/s i markedsført (nedstrøms) hastighet. I Sverige og på Island er denne andelen høyere, mens i Finland og Estland er andelen lavere.

Nivåforskjellene mellom landene i utbredelsen av fast bredbånd og mobilt bredbånd viser at noen land er utpregete «mobilland». Dette gjelder Finland, Estland, Litauen og Sverige, der antall mobilabonnement per innbygger er betydelig høyere enn i Norge. Norge og Danmark har derimot større utbredelse av fast bredbånd. I Danmark tilsvarer antall abonnement for fast bredbånd mer enn 40 prosent av antall innbyggere. I Norge er andelen i underkant av 40 prosent. Det er grunn til å tro at i land med relativt stor utbredelse av fast bredbånd, blir mobilen i større grad benyttet i trådløse nett hjemme og i trådløse soner på offentlige steder (wifi).

Fasttelefoni

I alle land er det nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. Også her er det betydelig nivåforskjell mellom landene. I Sverige og på Island er antall abonnement for fasttelefoni rundt 40 prosent av antall innbyggere. I Norge er denne andelen nede i om lag 20 prosent ved utgangen av 2014 (34 prosent av husstandene). Utviklingen i bruk av bredbåndstelefoni er derimot svært forskjellig i de ulike landene. I Sverige, Litauen og på Island øker utbredelsen, mens den i Norge, Danmark og Estland går ned. Antall abonnement for bredbåndstelefoni er omtrent dobbelt så høyt i Sverige og Danmark som i Norge og Island. I Finland og Latvia er utbredelsen av bredbåndstelefoni svært liten.

Les rapporten her