Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Klart for tilsyn etter cookie-bestemmelsen
Sist oppdatert

Klart for tilsyn etter cookie-bestemmelsen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal i vår kontrollere i hvilken grad norske nettsteder fyller de nye kravene til bruken av cookies (informasjonskapsler). De 500 mest besøkte, norske nettstedene vil bli kontrollert.

Lov om elektronisk kommunikasjon ble i 2013 utvidet med en ny bestemmelse om cookies. Paragraf 2-7 b stiller strengere krav enn tidligere til bruken av slike. Blant annet pålegger bestemmelsen alle eiere av nettsteder å informere klart og tydelig om at de bruker cookies, hvilke de bruker og hva de bruker dem til.

Cookies brukes på nettsteder for å gjenkjenne brukeren, slik at personlig tilpasning til brukerens innstillinger og behov er mulig. Noen cookies brukes for statistikkformål, mens andre brukes til å samle informasjon om brukerens surfevaner for blant annet å kunne tilpasse annonsering på Internett.

Formålet med den nye bestemmelsen er å styrke personvernet på Internett.

Nkom har informert om hvordan bestemmelsen skal forstås, og ikke gjennomført tilsyn, i tiden etter at bestemmelsen ble innført 1. juli 2013. Hensikten har vært å la eierne av nettstedene som er omfattet av bestemmelsen, få tid til å implementere løsninger for å oppfylle lovkravet.

500 mest besøkte nettsteder

Nkom gjør nå et utvalg av nettsteder som skal kontrolleres. For å gjøre tilsynet mest mulig effektivt, er utvalget begrenset til de 500 mest besøkte, norske nettstedene, listet på nettstedet Alexa

Dette betyr at Facebook, Google og andre utenlandske nettsteder ikke er inkludert. Det er kun nettsteder som er registrert i Norge, eller som henvender seg spesifikt til et norsk publikum, som er omfattet av tilsynet.

Metodikk

Nkoms tilsyn er delt i tre:

  1. Bruker nettstedet cookies?
  2. Informeres det om at cookies er i bruk?
  3. Er informasjonen klar og tydelig?

Kravet til klar og tydelig informasjon anses oppfylt når:

  • informasjonen er lett synlig med en gang brukeren kommer inn på nettstedet. Det vil si enten som en lenke til informasjon i topptekst, en tekstboks på forsiden eller som en «pop-up».
  • nettstedet gir informasjon om hvilke cookies som brukes, hvilke opplysninger som behandles, hvem som behandler opplysningene og hva de skal brukes til.