Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Klart for auksjon av frekvenser til mobilnettene
Sist oppdatert

Klart for auksjon av frekvenser til mobilnettene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) starter onsdag 25. november 2015 auksjonen av tre ledige blokker i 1800 MHz-båndet. Det er flere mulige resultater: en aktør kan få tilslaget på alle blokkene, eller de kan bli delt mellom flere.

Nkom skal fordele til sammen 2 x 15 MHz i 1800 MHz-båndet i en åpen flerrundeauksjon. Frekvensene som skal auksjoneres er de blokkene som ikke ble tildelt i multibåndauksjonen i desember 2013 («4G-auksjonen»). De ledige frekvensblokkene er viktige ressurser som blant annet kan benyttes til å øke kapasiteten i mobilnettene (4G) i tettbygde strøk.

Nkom vil ikke offentliggjøre noe informasjon om auksjonen mens den pågår, men vil publisere resultatet når auksjonen er avsluttet. Dersom det er flere vinnere, vil innplasseringen av blokkene i frekvensbåndet bli bestemt i en innplasseringsfase. Vinnerne vil få anledning til å forhandle om innplasseringen direkte seg imellom. Dersom de ikke forhandler seg frem til en løsning, vil innplasseringen bli bestemt ved en lukket førsteprisauksjon.

Mer informasjon om auksjonen er tilgjengelig på Nkoms nettsider.